Mẫu giấy giới thiệu của công ty chuẩn quy định

CÔNG TY...

Số: 01/GGT/20...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: …

Chúng tôi xin giới thiệu Ông/Bà: …

CMTND số:

Chức vụ:

Được cử đến: …

Về việc:

Chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để Ông/Bà … hoàn thành công việc được giao.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày …

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20…

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Tải: Mẫu giấy giới thiệu công ty

Mẫu giấy giới thiệu thực tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ...

Nhằm giúp cho sinh viên trường ..... có kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp khóa học. Nay Khoa ...., Trường ..... giới thiệu:

Sinh viên: ... MSSV: ..... Lớp: ..... Khóa: .....

Được giới thiệu đến: ...

Địa chỉ: ....

Về việc: ....

Kính mong .... giúp đỡ cho sinh viên ........ hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày: ....../...../.....

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

 

Mẫu giấy giới thiệu công tác, làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN

Chúng tôi xin giới thiệu Ông/Bà: …

CMTND số:

Chức vụ:

Được công ty cử đại diện làm việc tại Dự án … từ ngày … đến ngày …

Tại: …

Chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để Ông/Bà … hoàn thành công việc được giao.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày …

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20…

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mẫu giấy giới thiệu song ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

GIẤY GIỚI THIỆU

LETTER OF INTRODUCTION

Kính gửi: …

Kindly Attn

Trân trọng giới thiệu Ông/ Bà: …

We has the honor to introduce Mr/Ms: …

Chức vụ :…

Position :…

CMTND số:…

Identity card number: …

Được cử đến :…

Being assigned to: …

Để :…

For the purpose of:

Đề nghị: …

We respecfully request: …

Hỗ trợ Ông/ Bà … hoàn thành nhiệm vụ.

to assist Mr/ Ms … for the task completion.

Giấy giới thiệu này có giá trị từ …… Đến …

Valid from: … until …

Ngày ... Tháng … năm

Date…

ĐẠI DIỆN …

REPRESENT …

Mẫu giấy giới thiệu giao dịch với ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: NGÂN HÀNG …

Chúng tôi xin giới thiệu Ông/Bà: …

CMTND số:

Chức vụ:

Được công ty cử đến xin sao kê tài khoản công ty, cụ thể:

Tài khoản xin sao kê số:

Chủ tài khoản: …

Thời gian xin sao kê: Từ … đến …

Chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để Ông/Bà … hoàn thành công việc được giao.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày …

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20…

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Giá trị của giấy giới thiệu bao gồm:

  • Gúp tránh trường hợp giả mạo, mạo danh hoặc gây nhầm lẫn đối với các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân được giới thiệu.
  • Giúp các bên làm việc với đúng người có thẩm quyền hoặc có chuyên môn xử lý vấn đề đang gặp phái;
  • Giúp bên được giới thiệu tin tưởng và qua đó nhận được sự hỗ trợ hiệu quả trong thời gian làm việc;
  • Giấy giới thiệu là một tài liệu pháp lý quan trọng để giải trình các vấn đề khác liên quan khi xảy ra các sự cố bất ngờ ngoài ý muốn của các bên.

Cách viết giấy giới thiệu chính xác

Như các mẫu giấy giới thiệu công ty Luật Trí Nam đã chia sẻ, cách soạn giấy giới thiệu cần đảm bảo những yêu cầu sau:

  • Phần tên chủ thể: Tên tổ chức, Tên công ty, Tên đơn vị sự nghiệp (thể hiện bên trái), ngang bằng với nó bên phải là thông tin quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc”
  • Tên văn bản đặt là: GIẤY GIỚI THIỆU (viết in hoa, in đậm) hoặc có thể trình bày dưới dạng: GIẤY GIỚI THIỆU
  • Phần kính gửi: Phải ghi rõ, ghi đúng tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được giới thiệu đến.
  • Phần thông tin của người được giới thiệu: Phải ghi đầy đủ họ tên, chức vụ nếu là cá nhân bên ngoài thì có thể thêm các thông tin định danh như số chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân....
  • Phần nội dung của giấy giới thiệu: Cần ghi rõ lý do và phạm vi làm việc cụ thể (càng chi tiết, dễ hiểu càng tốt). Một vấn đề cần đặc biệt lưu ý là: Thời điểm có hiệu lực hoặc hết hiệu lực của giấy giới thiệu thường được viết tay.
  • Phần ký tên đóng dấu của người có thẩm quyền giới thiệu: Người ký phải là người có thẩm quyền đại diện công ty hợp pháp. Nên cần trình bày để bên tiếp nhận xác định được thẩm quyền đại diện của cơ quan, tổ chức khi ký giấy giới thiệu.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về mẫu giấy giới thiệu, chúng tôi hy vọng các mẫu giấy giới thiệu sẽ có ích cho quý khách hàng khi sử dụng.

Dịch vụ nổi bật:

+ Soạn thảo hợp đồng

+ Làm giấy phép lao động

+ Thành lập công ty trọn gói