Điều kiện được đứng tên thành lập công ty

Theo Luật doanh nghiệp 2020 thì việc thành lập công ty phải đảm bảo điều kiện về người đứng tên thành lập công ty như sau:

 1. Đối với thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên thì số lượng thành viên góp vốn phải đảm bảo từ 2 đến không quá 50 thành viên.
 2. Đối với thành lập công ty cổ phần thì số lượng cổ đông phải có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập.
 3. Cá nhân đứng tên thành lập công ty phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020

Điều kiện đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Đăng ký thành lập công ty không bị giới hạn về số lượng ngành nghề đăng ký kinh doanh, tuy nhiên công ty chỉ được phép triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh mà pháp luật quy định. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện được phân loại như sau:

 • Ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về thông tin đăng ký doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh doanh quy định. Ví dụ: Ngành nghề dịch vụ bảo vệ yêu cầu vốn pháp định 2 tỷ nên phải đăng ký vốn điều lệ công ty trên 2 tỷ; Ngành nghề tư vấn pháp luật chỉ được hoạt động theo loại hình công ty TNHH,...
 • Ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp phải có đủ nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp mới được kinh doanh. Ví dụ: Kinh doanh dược phẩm.
 • Ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp phải xin đủ các giấy phép con mới được bắt đầu kinh doanh.

Các ngành nghề kinh doanh của công ty đều được lựa chọn từ hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam.

Tham khảo: Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật

Để đăng đứng tên là người đại diện theo pháp luật công ty hợp pháp, người đại diện theo pháp luật phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Là người có đủ năng lực hành vi dân sự và cư trú thường xuyên tại Việt Nam
 • Không là người đại diện doanh nghiệp bị đóng mã số thuế, chủ hộ kinh doanh bị đóng mã số thuế.
 • Phải giữ một trong các chức danh quản lý công ty
 • Khi đăng ký người đại diện theo pháp luật đồng thời là Tổng giám đốc, giám đốc công ty thì người này không được giữa chức vụ trưởng chi nhánh, trưởng VPDD thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện về vốn và nghĩa vụ góp vốn

Vốn điều lệ đăng ký khi thành lập công ty không bị giới hạn bởi mức vốn tối thiểu và tối đa. Người đăng ký thành lập công ty phải đảm bảo các nghĩa vụ đối với vốn điều lệ đã đăng ký như sau:

 • Góp đủ vốn điều lệ về thời hạn góp vốn (90 ngày), mức vốn, loại tài sản góp vốn.
 • Công ty cổ phần các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua tối thiểu 20% cổ phần phổ thông chào bán khi đăng ký thành lập công ty.

Tham khảo: Xử lỷ không góp đủ vốn điều lệ

Điều kiện đăng ký mã số thuế công ty (mã số doanh nghiệp)

 • Theo cơ chế một cửa liên thông thì đối với các loại hình công ty thông thường mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế nên Phòng ĐKKD cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ đồng thời là giấy chứng nhận mã số thuế công ty.
 • Tuy nhiên đối với các công ty đặc thù khác như công ty luật có giấy phép hoạt động do Sở tư pháp cấp, công ty vốn nước ngoài có GCN đăng ký đầu tư do SKHĐT cấp thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cấp giấy phép hoạt động chủ doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp đăng ký cấp mã số thuế.

Điều kiện về khắc và quản lý con dấu tròn công ty

Luật doanh nghiệp 2020 đã cho phép doanh nghiệp được sử dụng con dấu ngay sau khi khắc (Trước đây mẫu dấu phải được Phòng ĐKKD đăng tải trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia thì mới được phép sử dụng trong giao kết đầu tư kinh doanh) do đó chủ doanh nghiệp cần đảm bảo điều kiện về hình thức, số lượng con dấu tròn công ty khi khắc dấu. Doanh nghiệp sẽ phải tự chịu trách nhiệm về sai phạm nếu vi phạm.

Các điều kiện đã nêu là lý do khách hàng luôn ưu tiên sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Luật Trí Nam. Với mức phí thành lập công ty chỉ từ 1.200.000đ trọn gói doanh nghiệp sẽ được tư vấn đủ, đúng các quy định và được các chuyên viên của chúng tôi thay mặt tiến hành tất cả các công việc liên quan đến thành lập doanh nghiệp. Quý vị có quan tâm đến dịch vụ thành lập công ty hãy gọi ngay tới số 0934.345.745 để được tư vấn.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo: Báo giá dịch vụ thành lập công ty