Hình thức hoạch toán độc lập là gì?

  1. Về mặt kế toán hoạch toán độc lập là mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi sổ kế toán của đơn vị để tự kê khai thuế và quyết toán thuế.
  2. Chi nhánh hoạch toán độc lập sẽ bao gồm:
  • Chi nhánh có mã số thuế, con dấu tròn, tài khoản ngân hàng độc lập để kinh doanh.
  • Chi nhánh có hóa đơn GTGT phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Chuyển đổi hình thức hoạch toán thuế của chi nhánh

Với khái niệm chúng tôi chia sẻ thì hình thức hoạch toán thuế là tiêu chí xác định cơ cấu tổ chức hoạt động của chi nhánh theo hướng phụ thuộc hay độc lập. Công ty, doanh nghiệp được quyền thay đổi hình thức hoạch toán thuế trong quá trình hoạt động.

Quy trình thay đổi hình thức hoạch toán thuế của chi nhánh bao gồm:

  • Bước 1: Doanh nghiệp, công ty thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh

Hồ sơ thông báo lựa chọn chuyển hình thức hoạch toán thuế từ phụ thuộc sang độc lập hoặc ngược lại.

  • Bước 2: Phòng ĐKKD sẽ đẩy nội dung thay đổi về thông tin đăng ký thuế của chi nhánh, khi đó thông tin đăng ký thuế của chi nhánh trên Tổng cục thuế cũng được thay đổi theo hình thức mới.

Đây cũng là lý do sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế chi nhánh tại Phòng DKKD thì chi nhánh không phải thực hiện thêm các thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý thuế.

  • Bước 3: Nhận giấy xác nhận thông tin đăng ký thuế của chi nhánh từ Phòng ĐKKD có ghi nhận cụ thể nội dung hình thức hoạch toán thuế của chi nhánh.

Mức thu lệ phí được áp dụng theo quy định về đăng ký doanh nghiệp hiện hành.

Thành lập chi nhánh hoạch toán độc lập

Việc phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập với phụ thuộc chỉ căn cứ vào chế độ kế toán của mỗi loại hình chi nhánh, còn trình tự thành lập chi nhánh là giống nhau, đều phải tuân theo thủ tục do pháp luật doanh nghiệp quy định. Công ty Luật Trí Nam nhận dịch vụ thành lập chi nhánh trọn gói chỉ từ 900.000đ, Quý khách hàng quan tâm liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755 - 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Dịch vụ nổi bật:

Thành lập chi nhánh công ty

Đăng ký địa điểm kinh doanh