Mẫu đơn xin chuyển công tác của cán bộ công viên chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

 Kính gửi (1): 

Tên tôi là:                                 Giới tính:..................

Ngày tháng năm sinh: …………

Nơi sinh (2): ............

Hộ khẩu thường trú (3):....................

Nơi ở hiện nay (4): ……………

Trình độ chuyên môn (5):...........

Đơn vị công tác hiện nay (6):...............

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm (7): ………

Quá trình công tác của bản thân (8):

Lý do xin chuyển công tác (9):

Đơn vị xin chuyển đến (10):.......................................................................

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị (11)………………….......... xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

........, ngày........ tháng...... năm ........

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp                             Người làm đơn

Cách khai đơn xin chuyển công tác

 

(1) Người viết đơn cần xác định chính xác mình đang làm việc, đang công tác ở đâu, nắm rõ thông tin về cơ quan đoàn thể, tổ chức để có lời kính gửi tới người, cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc xem xét, quyết định phê duyệt nguyện vọng xin chuyển công tác.

 (2) Nơi sinh: Ghi rõ thôn/xóm/ấp/buôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(3) Hộ khẩu thường trú: Ghi chính xác địa chỉ đăng ký thường trú theo sổ hộ khẩu.

(4) Nơi ở hiện nay: Ghi rõ xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(5) Mục này người khai ghi rõ: Chuyên ngành đào tạo; Kết quả đào tạo: Xuất sắc, giỏi, tốt, khá, trung bình - khá, yếu; Hệ đào tạo: Chính quy, văn bằng 2, tại chức, bổ túc,…

(6) Ghi tên đơn vị, cơ quan, bộ phận, chi nhánh hiện đang công tác, làm việc (tránh nhầm lẫn với nơi muốn chuyển đến).

(7) Ghi rõ chức vụ, công việc đang đảm nhiệm: giáo viên, nhân viên, sĩ quan, trưởng phòng, đội trưởng đội cơ động,…

(8) Người lao động ghi rõ quá trình công tác, làm việc của bản thân từ gần nhất.

 (9) Ghi chi tiết và hợp lý hoàn cảnh của gia đình hoặc bản thân có liên quan đến việc muốn chuyển công tác. Đây sẽ là căn cứ quyết định việc có được duyệt đơn hay không.

(10) Ghi tên, địa chỉ và các thông tin liên quan (nếu có) của nơi mà người lao động muốn chuyển đến.

(11) Thủ trưởng đơn vị, cơ quan hữu quan có thẩm quyền giải quyết.

Hồ sơ xin chuyển công tác cần chuyển bị

✔  Đơn xin chuyển công tác có sự đồng ý của người quản lý, thủ trưởng đơn vị;

✔  Văn bản đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến;

✔ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận (xác nhận của địa phương nơi cư trú nếu là người lao động trong các doanh nghiệp; xác n hận của trưởng cơ quan, đơn vị nếu là công chức, viên chức, giáo viên, công an, bộ đội,…)

✔  Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

✔  Bản sao hộ khẩu.

Với công chức, viên chức, công an, bộ đội, giáo viên còn cần bổ sung thêm:

✔  Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch;

✔  Bản sao quyết định hệ số lương, quyết định nâng lương,…

Mẫu quyết định điều chuyển công tác bản chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chuyển công tác

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

- Căn cứ theo đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chuyển Ông (Bà)               đang công tác tại cơ quan (đơn vị) được chuyển công tác đến cơ quan, doanh nghiệp (đơn vị)                         kể từ ngày .... tháng ......năm .......   

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của Ông (Bà)                                  do cơ quan (đơn vị) mới đài thọ theo giấy thôi trả lương của cơ quan (đơn vị) cũ.

Điều 3. Ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chính,quản trị). Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trưởng phòng kế toán – tài vụ và Ông (Bà)                         có trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN A

Tham khảo: Bộ luật lao động 2019