Công chức muốn thuyên chuyển công tác phải có các điều kiện sau:

 • Đã được bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức, viên chức.
 • Phải có văn bản đồng ý tiếp nhận của Sở Nội vụ (nơi tiếp nhận) hoặc cơ quan có thẩm quyền (đối với đơn vị trung ương, doanh nghiệp hệ Đảng) nơi công chức, viên chức chuyển đến.

Quy định về thay đổi nơi công tác của viên chức như sau:

 1. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.
 2. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
 3. Khi chuyển sang vị trí việc làm mới, việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng làm việc hoặc có thay đổi chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và Điều 31 của Luật này.

(Điều 32 Luật viên chức năm 2010)

Mẫu đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

 Kính gửi (1): 

Tên tôi là:                                 Giới tính: 

Ngày tháng năm sinh:  

Nơi sinh (2):  

Hộ khẩu thường trú (3): 

Nơi ở hiện nay (4): 

Trình độ chuyên môn (5): 

Đơn vị công tác hiện nay (6):. 

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm (7):  

Quá trình công tác của bản thân (8):

Lý do xin chuyển công tác (9):

Đơn vị xin chuyển đến (10): 

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị (11) ... xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

........, ngày ... tháng .... năm ...... 

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp                             Người làm đơn

Cách khai đơn xin chuyển công tác như sau

(1) Người viết đơn cần xác định chính xác mình đang làm việc, đang công tác ở đâu, nắm rõ thông tin về cơ quan đoàn thể, tổ chức để có lời kính gửi tới người, cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc xem xét, quyết định phê duyệt nguyện vọng xin chuyển công tác.

 (2) Nơi sinh: Ghi rõ thôn/xóm/ấp/buôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(3) Hộ khẩu thường trú: Ghi chính xác địa chỉ đăng ký thường trú theo sổ hộ khẩu.

(4) Nơi ở hiện nay: Ghi rõ xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(5) Mục này người khai ghi rõ: Chuyên ngành đào tạo; Kết quả đào tạo: Xuất sắc, giỏi, tốt, khá, trung bình - khá, yếu; Hệ đào tạo: Chính quy, văn bằng 2, tại chức, bổ túc,…

(6) Ghi tên đơn vị, cơ quan, bộ phận, chi nhánh hiện đang công tác, làm việc (tránh nhầm lẫn với nơi muốn chuyển đến).

(7) Ghi rõ chức vụ, công việc đang đảm nhiệm: giáo viên, nhân viên, sĩ quan, trưởng phòng, đội trưởng đội cơ động,…

(8) Người lao động ghi rõ quá trình công tác, làm việc của bản thân từ gần nhất.

 (9) Ghi chi tiết và hợp lý hoàn cảnh của gia đình hoặc bản thân có liên quan đến việc muốn chuyển công tác. Đây sẽ là căn cứ quyết định việc có được duyệt đơn hay không.

(10) Ghi tên, địa chỉ và các thông tin liên quan (nếu có) của nơi mà người lao động muốn chuyển đến.

(11) Thủ trưởng đơn vị, cơ quan hữu quan có thẩm quyền giải quyết.

Hồ sơ xin chuyển công tác cần giấy tờ gì?

Đơn xin chuyển công tác có sự đồng ý của người quản lý, thủ trưởng đơn vị;

 1. Văn bản đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến;
 2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận (xác nhận của địa phương nơi cư trú nếu là người lao động trong các doanh nghiệp; xác n hận của trưởng cơ quan, đơn vị nếu là công chức, viên chức, giáo viên, công an, bộ đội,…)
 3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;
 4. Với công chức, viên chức, công an, bộ đội, giáo viên còn cần bổ sung thêm:
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch;
 • Bản sao quyết định hệ số lương, quyết định nâng lương,…

Quyết định điều chuyển công tác có nội dung gì?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chuyển công tác

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

- Căn cứ theo đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chuyển Ông (Bà)      đang công tác tại cơ quan (đơn vị) được chuyển công tác đến cơ quan, doanh nghiệp (đơn vị) ... kể từ ngày .... tháng .... năm .......   

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của Ông (Bà) ... do cơ quan (đơn vị) mới đài thọ theo giấy thôi trả lương của cơ quan (đơn vị) cũ.

Điều 3. Ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chính,quản trị). Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trưởng phòng kế toán – tài vụ và Ông (Bà)                         có trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN A

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về đơn xin chuyển công tác theo nguyện vọng của công chức, viên chức. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

Bộ luật lao động 2019

+ Công chức, viên chức là gì?

+ Dịch vụ tư vấn pháp luật