Luật sư Trí Nam sẽ giúp bạn khởi kiện thành công!

Vậy, đơn khởi kiện dân sự là gì? Dùng trong trường hợp nào?

Căn cứ theo Điều 4 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ luật này quy định có quyền khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác.” Đơn khởi kiện dân sự chính là văn bản để ghi nhận các yêu cầu khởi kiện của đương sự để đề nghị Tòa án giải quyết.

Quy định về hình thức và nội dung đơn khởi kiện dân sự

Tải: Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự mới nhất

✔ Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện phải làm đơn khởi kiện

Không biết quý vị là người trực tiếp thực hiện thủ tục khởi kiện hay là đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để làm đơn khởi kiện? Đối với đơn khởi kiện dân sự do người viết là cá nhân bạn lưu ý quy định sau:

- Cá nhân có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án.

- Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án.

- Cá nhân là người không biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có đủ năng lực tố tụng dân sự làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

✔ Đơn khởi kiện dân sự phải lập thành văn bản theo mẫu sau

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)… 

I. Người khởi kiện: (3)   

Địa chỉ: (4)     

Số điện thoại: … …(nếu có); Email: …  (nếu có)

II. Người bị kiện: (5)       

Địa chỉ (6)      

Số điện thoại: … …(nếu có); Email: …  (nếu có)

III. Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7)        

Địa chỉ: (8)     

Số điện thoại: … …(nếu có); Email: …  (nếu có)

IV. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)   

Địa chỉ: (10)   

Số điện thoại: … …(nếu có); Email: …  (nếu có)

V. Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)

VI. Người làm chứng (nếu có) (12)           

Địa chỉ: (13)   

Số điện thoại: … …(nếu có); Email: …  (nếu có)

VII. Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)         

 (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)    

Người khởi kiện (16)

Dịch vụ luật sư gọi 0904.588.557

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện dân sự chính xác

Khách hàng liên hệ Luật Trí Nam thường gặp các khó khăn trong việc viết một lá đơn khởi kiện đầy đủ nhưng xúc tích và logic. Khách hàng mong muốn nhờ Luật sư hướng dẫn các vấn đề sau:

✔ Thứ nhất, xác định nội dung quan trọng cần có trong đơn khởi kiện.

✔ Thứ hai, xác định chứng cứ, tài liệu cần nộp kèm theo đơn khởi kiện.

✔ Thứ ba, xác định yêu cầu khởi kiện cần đưa ra trong đơn khởi kiện.

Căn cứ theo thông tin, tài liệu khách hàng cung cấp Luật sư sẽ tư vấn sơ bộ việc cần làm, nên làm trong việc soạn thảo đơn khởi kiện, đồng thời báo giá chi tiết yêu cầu khách hàng đưa ra. Rất nhiều vụ việc khách hàng đã đề xuất mời Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình tại Tòa án trong quá trình khởi kiện để đảm bảo khả năng thắng kiện cao, đảm bảo các yêu cầu khởi kiện được Tòa án chấp thuận. Chúng tôi chuyên dịch vụ luật sư bảo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp nên đảm bảo khách hàng khi đã tin mời sẽ có khả năng thắng kiện cao, thời gian giải quyết vụ án nhanh gọn.

Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ của người khởi kiện

✔ Tài liệu cần nộp kèm đơn khởi kiện?

Căn cứ khoản 5 Điều 189 Bộ luật tố tụng dấn ự 2015 quy định: “Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án”.

✔ Chứng cứ hợp pháp khi khởi kiện tranh chấp dân sự

Căn cứ Điều 93 Bộ luật tố tụng dấn ự 2015 quy định: “Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp”. Chứng cứ phải là:

1. Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử;

2. Vật chứng;

3. Lời khai của đương sự;

4. Lời khai của người làm chứng;

5. Kết luận giám định;

6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ;

7. Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản;

8. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập;

9. Văn bản công chứng, chứng thực;

10. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

Đảm bảo chứng cứ khách quan, hợp pháp và phù hợp với nội dung khởi kiện đã khai nộp trong đơn khởi kiện giúp bạn chiến thắng đến 90%. Luật sư Trí Nam ngoài tư vấn cho khách hàng cách đảm bảo yêu cầu khởi kiện được giải quyết còn tư vấn yêu cầu Tòa án bác bỏ các nội dung phản tố từ phía đối phương.

Công ty luật uy tín tại Hà Nội!

Kinh nghiệm làm đơn khởi kiện dân sự

Thực tiễn là luật sư bảo vệ chúng tôi thấy rất nhiều các vướng mắc trong thực tế mà thân chủ phải đối diện trước khi gặp Luật sư, các vướng mắc này luôn gây lo lắng và đôi khi ảnh hưởng đến việc đàm phán, thương lượng của bạn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Ví dụ 1: Trong vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, bản thân thân chủ chúng tôi là bên bán không giao hàng đúng thời hạn thỏa thuận, đối tác yêu cầu phạt 50% giá trị hợp đồng theo thỏa thuận tại hợp đồng. Trường hợp này tuy là bên vi phạm hợp đồng nhưng mức phạt hợp đồng thỏa thuận trái luật nên không được dùng là căn cứ đàm phán.

Ví dụ 2: Khách hàng hứa tặng cho tiền một người bạn, nhưng sau đó không thực hiện được. Vì vậy khách hàng liên hệ luật sư để nhờ trợ giúp vì lo lắng bị người bạn khởi kiện đòi nợ. Trường hợp này do khách hàng không hiểu rõ bản chất của hợp đồng tặng cho nên nhầm hiểu nó như một tài liệu xác nhận nợ, dẫn đến có nghĩa vụ phải thực hiện việc đưa tiền đúng thỏa thuận.

Một số ví dụ nhỏ nói trên để các bạn thấy rằng không phải yêu cầu khởi kiện nào cũng được Tòa án chấp thuận, do đó kinh nghiệm đầu tiên và quan trọng nhất khi làm đơn khởi kiện dân sự đó là xác định các yêu cầu khởi kiện sẽ gửi tới Tòa án.

Tiếp đó, dựa trên các yêu cầu khởi kiện, trên các tài liệu chứng cứ sẵn có để trình bày nội dung khởi kiện trong đơn theo nguyên tắc sau:

✔ Thứ nhất, thông tin trình bày trong đơn khởi kiện cần chi tiết theo thời gian, phải đúng thực tế và không nhất thiết phải bình luận, ghi nhận ý kiến phân tích trong đó.

✔ Thứ hai, không trình bày các nội dung trái hoặc ngoài nội dung yêu cầu khởi kiện.

✔ Thứ ba, phải đưa ra công thức tính, cách tính và giá trị yêu cầu thanh toán cụ thể bởi Tòa án chỉ xem xét và chấp nhận hoặc từ chối chứ không thay bạn tính toán một nội dung nào cụ thể.

Những chia sẻ quy định về mẫu đơn khởi kiện dân sự hy vọng sẽ hữu ích cho việc tham khảo của Quý vị. Quý vị liên hệ Luật sư Trí Nam hãy gọi ngay theo số 0904.588.557. Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý vị trong công việc. 

Tham khảo: Dịch vụ luật sư uy tín