Có mấy loại phiếu lý lịch tư pháp?

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. Pháp luật quy định có 02 loại phiếu lý lịch tư pháp sau:

  • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.
  • Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn bao nhiêu lâu?

Trên phiếu lý lịch tư pháp không đề thời hạn sử dụng, nên các cơ quan hành chính nhà nước tùy theo vai trò của phiếu lý lịch tư pháp cần sử dụng mà đưa ra yêu cầu về phiếu lý lịch tư pháp có trong hồ sơ phải được xin trong thời hạn bao nhiêu lâu trước ngày nộp hồ sơ mới được chấp thuận. Tất nhiên quy định này phải được ghi nhận trong một văn bản pháp luật cụ thể chứ không được tùy nghi áp dụng. Chúng tôi liệt kê một số quy định để các bạn tham khảo:

✔  Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 20 Luật quốc tịch 2008 thì “Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ”

✔  Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định thời hạn sử dụng của giấy tờ trong đó quy định:

  • Phiếu lý lịch tư pháp của người nhận con nuôi trong nước có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
  • Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi;
  • Phiếu lý lịch tư pháp của người nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài và của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

✔  Một số trường hợp khác luật chỉ quy định về hồ sơ cần có Phiếu lý lịch tư pháp chứ không quy định thời hạn của Phiếu lý lịch tư pháp nhưng theo kiến nghị của Luật sư Trí Nam để tránh vướng mắc quý vị nên chỉ sử dụng các phiếu lý lịch tư pháp trong 12 tháng trở lại. Bởi đây cũng là thời gian tối đa cập nhật thông tin nhân thân của một cá nhân trên hệ thống dữ liệu.

Phiếu lý lịch tư pháp hết hạn có xin cấp lại được không?

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp dựa trên đề nghị của người tiến hành để được xác nhận thông tin án tích và các trách nhiệm hình sự nếu có của một cá nhân. Do đó Phiếu lý lịch tư pháp đơn thuần là một bản xác nhận tại thời điểm được đề xuất cấp. Vì vậy khi phiếu lý lịch tư pháp hết hạn mà muốn xin cấp lại thì thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ tiến hành như lần đầu tiên, pháp luật không quy định thủ tục gia hạn hoặc cấp lại phiếu lý lịch tư pháp.

Chúc các bạn thành công!