Có được ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp?

Khi cá nhân cần xin phiếu lý lịch tư pháp nhưng không có thời gian thực hiện thủ tục thì mong muốn được ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp là ưu tiên số một. Tuy nhiên:

✔  Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp, trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Riêng đối với con chưa thành niên thì bố mẹ được thực hiện thay thủ tục và nội dung này cũng có ghi nhận cụ thể trong Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

✔  Đối với Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì việc ủy quyền phải được công chứng, chứng thực có chữ ký của phiên dịch bởi đây là phiếu lý lịch tư pháp cấp cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Phiếu lý lịch tư pháp sử dụng trong những trường hợp nào?

✔  Về khái niệm thì: Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

✔  Về công dụng thì đây là tài liệu thường được các cơ quan hành chính nhà nước yêu cầu đối với cá nhân trong các trường hợp nhất định. Do đó các trường hợp cần sử dụng phiếu lý lịch tư pháp được quy định riêng lẻ trong các quy định pháp luật điều chỉnh thủ tục hành chính mà cá nhân phải thực hiện.

Ví dụ: Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam khi xin cấp giấy phép lao động phải xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01.

Tham khảo: Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 01 phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 02 phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử; Hoặc để người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Thời hạn sử dụng của phiếu lý lịch tư pháp là bao lâu?

Trên phiếu lý lịch tư pháp không đề thời hạn sử dụng, nên các cơ quan hành chính nhà nước tùy theo vai trò của phiếu lý lịch tư pháp cần sử dụng mà đưa ra yêu cầu về phiếu lý lịch tư pháp có trong hồ sơ phải được xin trong thời hạn bao nhiêu lâu trước ngày nộp hồ sơ mới được chấp thuận. Tất nhiên quy định này phải được ghi nhận trong một văn bản pháp luật cụ thể chứ không được tùy nghi áp dụng. Chúng tôi liệt kê một số quy định để các bạn tham khảo:

✔  Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 20 Luật quốc tịch 2008 thì “Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ”

✔  Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định thời hạn sử dụng của giấy tờ trong đó quy định:

+ Phiếu lý lịch tư pháp của người nhận con nuôi trong nước có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi;

+ Phiếu lý lịch tư pháp của người nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài và của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

✔  Một số trường hợp khác luật chỉ quy định về hồ sơ cần có Phiếu lý lịch tư pháp chứ không quy định thời hạn của Phiếu lý lịch tư pháp nhưng theo kiến nghị của Luật sư Trí Nam để tránh vướng mắc quý vị nên chỉ sử dụng các phiếu lý lịch tư pháp trong 12 tháng trở lại. Bởi đây cũng là thời gian tối đa cập nhật thông tin nhân thân của một cá nhân trên hệ thống dữ liệu.

Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Các cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp. Cụ thể

✔  Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp:

  • Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;
  • Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

✔  Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

  • Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;
  • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
  • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cần chuẩn bị

Để tiến hành việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp Bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

✔ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).

Tham khảo: Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

✔ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).

✔ Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

✔ Bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1)

✔ Ngoài ra, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm lệ phí phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh.

Thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp online

✔ Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Khi thực hiện thủ tục yêu cầu cấp lý lịch tư pháp online thì người yêu cầu sẽ khai trực tiếp trên hệ thống đồng thời scan tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Trong links chia sẻ mẫu số 03 – 04/2013/TT-LLTP tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp Luật Trí Nam chia sẻ ở trên cũng đồng thời có hướng dẫn cách khai tờ khai rồi Quý vị nhé.

✔ Các bước khai nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp online

+ Bước 1: Người dân truy cập website: lltptructuyen.moj.gov.vn/home

Tại đây, cần chọn đúng đối tượng nộp hồ sơ:

- Công dân Việt Nam thường trú/tạm trú ở trong nước;

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

- Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam;

- Công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú/tạm trú;

- Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

Sau khi chọn đối tượng nộp hồ sơ, hệ thống sẽ yêu cầu khai báo nơi thường trú hoặc tạm trú; sau đó nhấn mũi tên để tiếp tục.

+ Bước 2: Nhập Tờ khai

Sau khi chọn nơi thường trú hoặc tạm trú, hệ thống sẽ tự động nhảy về trang cấp Phiếu lý lịch tư pháp của địa phương.

Ví dụ: Chẳng hạn, nơi thường trú là Hà Nội, hệ thống sẽ nhảy về trang Dịch vụ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Hà Nội với các thông tin hỗ trợ phía bên dưới.

Lúc này, người dân nhấn vào ô Nhập Tờ khai, hệ thống tự động nhảy về trang Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Bước 3: Khai Tờ khai

(i) Nhập Thông tin cơ bản, Thông tin về cha mẹ: những trường thông tin đánh dấu * màu đỏ là bắt buộc phải nhập.

(ii) Đối với Quá trình cư trú, nhấp Nhập thông tin cư trú phần màu xanh để điền vào các ô trống.

(iii) Sau khi nhập xong một quãng thời gian cư trú, nhấn tiếp Nhập thông tin cư trú để điền tiếp.

Lưu ý: Tối đa có thể nhập đến 15 bản ghi thông tin về quá trình cư trú.

(iv) Đối với Thông tin khác, mặc dù không đánh dấu * nhưng cần điền đầy đủ:

- Mục đích cấp phiếu;

- Số lượng phiếu cấp thêm;

- Thông tin án tích;

- Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số:…;

- Có hay không yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản.

(v) Tại mục Mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, người dân tự xác định mình thuộc đối tượng đóng phí nào để tích cho đúng: Đóng phí thông thường, được giảm phí, miễn phí.

Chú ý: Công dân phải xác định đúng mức lệ phí phải nộp. Trường hợp sai, Hồ sơ sẽ không được tiếp nhận!

(vi) Tại mục Hồ sơ đính kèm, người dân cần chụp ảnh/scan các giấy tờ sau để tải lên làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ:

- Chứng minh nhân dân (scan 2 mặt);

- Hộ khẩu thường trú (scan đầy đủ trang bìa và các trang đã ghi thông tin liên quan đến bản thân).

(vii) Ở mục Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, người dân lựa chọn đơn vị chuyển phát hoặc không sử dụng.

- Nếu chọn đơn vị chuyển phát, người dân được lựa chọn Đăng ký nộp hồ sơ tại nhà (nhân viên đơn vị chuyển phát sẽ đến nhà để thu hồ sơ) và Đăng ký nhận kết quả tại nhà (nhân viên chuyển phát đến nhà để trả kết quả), hoặc chỉ chọn 01 trong 02 dịch vụ.

- Đăng ký dịch vụ nào thì phải bắt buộc nhập địa chỉ lấy hồ sơ/trả kết quả tương ứng.

Chú ý: Công dân không nhập địa chỉ nộp hồ sơ và trả kết quả ngoài lãnh thổ Việt Nam!

(viii) Cuối cùng, chọn Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai, các dịch vụ đã đăng ký của mình và ấn Tiếp tục.

+ Bước 4: Xác nhận thông tin kê khai

- Lúc này, hệ thống hiện ra Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân dựa trên các thông tin công dân đã khai trước đó.

- Người dân kiểm tra toàn bộ thông tin, sửa khi có sai sót.

- Nhập mã xác nhận và ấn Tiếp tục.

+ Bước 5: Nộp hồ sơ và nhận kết quả​

Hệ thống sẽ trả về mã số đăng ký trực tuyến. Người dân ghi nhớ mã số và chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nhân viên Bưu chính sẽ liên hệ và đến địa chỉ đã đăng ký để thu hồ sơ, phí (trường hợp đăng ký lấy hồ sơ qua bưu chính) hoặc nộp hồ sơ yêu cầu trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc gửi hồ sơ yêu cầu qua dịch vụ bưu chính…

Lưu ý: Sau khi tiến hành cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi kết quả theo địa chỉ đăng ký hoặc người đăng ký đến nhận trực tiếp.

Trên đây là chia sẻ của Luật sư Trí Nam về quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp, chúc các bạn thành công.

Tham khảo:

>> Dịch vụ gia hạn visa

>> Thành lập công ty tại Hà Nội