Làm mất giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có bị xử phạt hay không?

Theo Luật đầu tư 2020 thì doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo tiêu chí sau:

  • Số lượng bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tương ứng với số lượng nhà đầu tư được ghi nhận trong đó đảm bảo mỗi nhà đầu tư được cấp tổi thiểu 01 bản, công ty triển khai dự án được lưu giữ 01 bản.
  • Thông tin ghi nhận trên các bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho nhà đầu tư và công ty triển khai dự án là như nhau.

Trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không ghi nhận việc công ty triển khai dự án, nhà đầu tư có nghĩa vụ bảo quản GCN đăng ký đầu tư đã cấp nên khi bị mất, GCN đầu tư bị hư hỏng sẽ không phát sinh việc xử phạt vi phạm hành chính cho việc này.

Thủ tục thực hiện xin cấp lại khi bị mất giấy chứng nhận đầu tư

  • Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do mất

Để xin lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm những thành phần sau:

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đầu tư;

+ Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền cho cá nhân/tổ chức thực hiện thay thủ tục của người đại diện theo pháp luật;

Số lượng hồ sơ cần nộp: 02 bộ

  • Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư bị mất

+ Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định và nộp tại Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại theo như hướng dẫn trên.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ xin cấp lại GCN đăng ký đầu tư tại Trung tâm hành chính công hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ đầu tư của tỉnh (Mỗi tỉnh thành sẽ có quy định khác nhau về địa điểm tiếp nhận hồ sơ). Cán bộ đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư hợp lệ thì viết phiếu hẹn cho nhà đầu tư, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung.

+ Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư trả kết quả

Đại diện doanh nghiệp mang phiếu hẹn đến nhận kết quả xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng đầu tư nhận đăng ký đầu tư. Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét và tiến hành cấp lại giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp/ chủ đầu tư.

Mất giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có điều chỉnh được giấy phép không?

Theo quy định khi công ty bạn điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh công ty phải nộp lại bản gốc GCN đăng ký đầu tư đã được cấp. Do đó khi điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư mà công ty phát hiện bị mất bản gốc GCN đăng ký đầu tư hiện tại thì phải thực hiện thủ tục báo mất song song với thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tham khảo: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quý khách hàng cần hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư khi giấy phép cũ bị mất, hư hỏng hãy liên hệ Luật sư Trí Nam để được tư vấn. Thông tin liên hệ xin gọi 0934.345.755.