Có được đăng ký nhãn hiệu độc quyền trong tất cả các lĩnh vực không?

Căn cứ điều 87 Luật sở hữu trí tuệ quy định về quyền đăng ký nhãn hiệu: “Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp”. Tuy nhiên, phạm vi bảo hộ nhãn hiệu bị pháp luật giới hạn một số hàng hóa dịch vụ nhất định cùng với đó việc lựa chọn nhiều sản phẩm, dịch vụ đăng ký độc quyền thì càng lựa chọn rộng càng tốn chi phí. Vì vậy khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần phải xác định rõ ràng đang và sẽ sử dụng nhãn hiệu đó cho những loại hàng hóa nào. Việc phân loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nixơ phiên bản 11-2021.

Tham khảo: Đăng ký nhãn hiệu có tác dụng gì?

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu uy tín gọi 0934.345.745

Công ty được đăng ký nhãn hiệu độc quyền mấy lần?

Tại điều 87 Luật sở hữu trí tuệ đã quy định rõ ràng về quyền đăng ký nhãn hiệu của các cá nhân, tổ chức. Theo đó, Luật không hạn chế số lần đăng ký nhãn hiệu của công ty, tuy nhiên nhãn hiệu đăng ký đó phải đáp ứng các điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu và không được xâm phạm đến quyền đối với nhãn hiệu và lợi ích hợp pháp của các cá nhân tổ chức khác.

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền trong lĩnh vực không kinh doanh có được không?

Điều 87 Luật sở hữu trí tuệ quy định về quyền đăng ký nhãn hiệu như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.”

Như vậy, việc đăng ký nhãn hiệu là quyền của doanh nghiệp. Trên thực tế, việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền trong lĩnh vực không kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, Cục sở hữu trsi tuệ vẫn tiếp nhận đơn và thụ lý đơn đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên cần lưu ý  rằng, theo quy định tại Điều 95 Luật sử hữu trí tuệ quy định như sau:

Điều 95. Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

1. Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

 a) Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;

 b) Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;

 c) Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

 d) Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;

Như vậy, nhãn hiệu sau khi đăng ký độc quyền được cấp văn bằng nếu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng thì có thể bị chấm dứt hiệu lực.

Nhãn hiệu đăng ký độc quyền bị trùng với nhãn hiệu khác có vi phạm pháp luật?

Căn cứ khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ, các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Như vậy, Nhãn hiệu đăng ký độc quyền bị trùng với nhãn hiệu khác không phải là hành vi vi phạm pháp luật mà đó là hình vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu do cá nhân hoặc tổ chức là chủ sở hữu.

Tham khảo: Xử lý hành vi vi phạm thương hiệu độc quyền

Nên đăng ký nhãn hiệu độc quyền trong lĩnh vực nào?

Một doanh nghiệp khi xây dựng thương hiệu trên thị trường luôn vấp phải sự cạnh tranh không hề nhỏ. Môi trường kinh doanh luôn tồn tại những rủi ro rình rập mà doanh nghiệp cần tự bảo vệ chính mình để phát triển bền vững. Nhãn hiệu độc quyền cho các sản phẩm, đăng ký thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu tại cục sở hữu trí tuệ để đảm bảo quyền lợi kinh doanh của doanh nghiệp. Có nhiều lĩnh vực cần được đăng ký nhãn hiệu độc quyền từ sớm để giảm thiểu các rủi ro. Điển hình là 1 số lĩnh vực về:

- Các lĩnh vực công nghệ tự động, kỹ thuật, máy móc mới…

- Các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực y học, hoá dược, sinh học

- Các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh âm nhạc, văn học…

Như vậy, căn cứ vào mục đích kinh doanh, cá nhân, tổ chức có thể đăng ký nhãn hiệu độc quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực mà mình sử dụng.

Tham khảo: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền