Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng bao gồm những tài liệu gì

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng trên đất thuê lập dự án đầu tư sẽ bao gồm những tài liệu sau:

✔  Đơn xin giấy phép xây dựng.

✔  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

✔  Bản vẽ thiết kế nhà xưởng.

✔  Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế.

✔  Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc, kết cấu của Chủ trì thiết kế trong bản vẽ.

✔  Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy, hay phương án phòng cháy chữa cháy-

✔  Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM).

✔  Quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư.

✔  Văn bản thẩm định thiết kế với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Thầm quyền cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng

✔  Đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng, kho chứa hàng trên đất ngoài khu công nghiệp thẩm quyền cấp phép thuộc Sở xây dựng tỉnh, thành phố

✔  Đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng, kho chứa hàng trên đất thuê trong khu công nghiệp thẩm quyền cấp phép thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thành phố.

✔  Đối với việc xây dựng nhà xưởng trên đất thổ cư thì thẩm quyền cấp phép thuộc Phòng Quản lý đô thị tỉnh, thành phố.

Chúc các bạn thành công!