Thông tin án tích thể hiện trong phiếu lý lịch tư pháp như thế nào

✔ Thông tin phần án tích của phiếu lý lịch tư pháp số 01

Trong phần án tích phiếu chỉ ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa:

+ Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”;

+ Đối với người được đại xá và thông tin về việc đại xá đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”.

✔ Thông tin phần án tích của phiếu lý lịch tư pháp số 02

Trong phần án tích phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa:

+ Đối với người đã bị kết án thì ghi đầy đủ án tích đã được xoá, thời điểm được xoá án tích, án tích chưa được xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, Toà án đã tuyên bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí, tình trạng thi hành án.

+ Trường hợp người bị kết án bằng các bản án khác nhau thì thông tin về án tích của người đó được ghi theo thứ tự thời gian.

✔ Nội dung quan trọng khác của Phiếu lý lịch tư pháp người đề nghị cấp cần biết

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 01 sẽ ghi nhận chi tiết thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào phiếu khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 02 sẽ ghi đầy đủ thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thẩm quyền giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của công dân

Các cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp. Cụ thể

✔  Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp:

+ Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

+ Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

✔  Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

+ Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

+ Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

+ Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Tham khảo:

>> Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

>> Thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp online

Giấy xác nhận không có tiền án, tiền sự

Phiếu lý lịch tư pháp chính là giấy xác nhận cá nhân không có tiền án, tiền sự hoặc không bị hạn chế về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Do đó khi cơ quan, tổ chức nhà nước yêu cầu bạn xuất trình giấy xác nhận không có tiền án thì bạn hiểu sẽ phải thực hiện thủ tục gì để hoàn thành yêu cầu này.

Đối với việc chứng minh không có tiền án, tiền sự bằng phiếu lý lịch tư pháp số 01 hay số 02 thì Luật Trí Nam đã chia sẻ cho các bạn ở nội dung trên rồi.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo:

>> Dịch vụ tư vấn pháp luật tại Hà Nội

>> Giấy phép lao động cho người nước ngoài

>> Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội