Tải tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01 và số 02

>> Mẫu 03/2013/TT-LLTP Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu 03/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân tự khai

>> Mẫu 04/2013/TT-LLTP Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu 04/2013/TT-LLTP dùng cho người được ủy quyền, đại diện khai nộp

Cách điền mẫu tờ khai số 03/2013/TT-LLTP

 1. Thông tin về các nhân xin cấp Lý lịch tư pháp;
 2. Thông tin về quá trình cư trú của bản thân;
 3. Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Người khai sẽ cần cung cấp các thông tin sau:
 • Họ tên: mọi phần họ tên (của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, cha, mẹ, vợ/chồng) đều phải biết bằng chữ hoa, đầy đủ dấu, đúng thứ tự theo CMT/CCCD hoặc hộ chiếu;
 • Giới tính: ghi giới tính theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
 • Nơi sinh: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Ngày sinh: Ghi đúng ngày sinh trên CMT/CCCD/Hộ chiếu tương ứng của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và cha, mẹ, vợ/chồng;
 • Quốc tịch: Ghi quốc tịch theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
 • Nơi thường trú, nơi tạm trú: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi;
 • Giấy CMND/Hộ chiếu: Ghi rõ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay hộ chiếu kèm theo khi xin Lý lịch tư pháp, sau đó ghi số CMT/CCCD/Hộ chiếu đó, và thời gian cấp và cơ quan cấp;
 • Sau đó bạn sẽ ghi quá trình cư trú của bản thân kể từ khi 14 tuổi, ghi rõ thời gian, địa chỉ thường trú/tạm trú cũng như nghề nghiệp, nơi làm việc.
 • Một lưu ý nhỏ khi điền phần nghề nghiệp: Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
 • Phần về án tích, hay cấm đảm nhận chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã: ghi không nếu không có thông tin liên quan.
 • Sau đó bạn tích vào Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2.
 • Điền mục đích yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp và số lượng phiếu bạn cần.
 • Cuối cùng, ghi rõ ngày tháng, họ tên và ký tên.

Cách điền mẫu tờ khai số 04/2013/TT-LLTP

Đây là mẫu khai lý lịch tư pháp dành cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

✔ Bố cục mẫu tờ khai lý lịch tư pháp này gồm 5 phần:

 • Thông tin về người được ủy quyền yêu cầu cấp lý lịch tư pháp;
 • Thông tin về người ủy quyền hoặc trẻ chưa thành niên cần cấp lý lịch tư pháp;
 • Thông tin về cha, mẹ, vợ/chồng của người ủy quyền hoặc trẻ chưa thành niên;
 • Thông tin về quá trình cư trú của người ủy quyền hoặc trẻ chưa thành niên;
 • Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp.

✔ Định dạng điền các thông tin tại tờ khai cấp phiếu lý lịch tư pháp diện ủy quyền này cũng giống như cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 03 đã hướng dẫn.

✔ Ngoài ra trong tờ khai lý lịch tư pháp mẫu số 04/2013/TT-LLTP này, người khai cũng cần nêu rõ mối quan hệ với người ủy quyền và văn bản ủy quyền nếu không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền.

✔ Không cần khai phần thông tin về quá trình cư trú nếu người được cấp Lý lịch tư pháp là trẻ chưa đủ 14 tuổi.

Sử dụng mẫu tờ khai cấp phiếu lý lịch tư pháp khi xin cấp LLTP online

Tham khảo: Thủ tục yêu cầu cấp lý lịch tư pháp online

✔ Hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp online sẽ bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (in dựa trên phần khai);
 • Trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 phải được chứng thực.
 • Bản chụp (khi nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị sử dụng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Bản chụp (khi nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú, giấy chứng nhận tạm trú, thẻ thường trú, thẻ tạm trú. Riêng giấy chứng nhận thường trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú có thể nộp bản chính.
 • Văn bản ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có công chứng (trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho con chưa thành niên).

✔ Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con như: giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu.

✔ Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn, giảm lệ phí cấp Phiếu theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ chứng minh như Thẻ sinh viên, Giấy chứng nhận hộ nghèo,...

✔ Sau khi tiến hành cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi kết quả theo địa chỉ đăng ký hoặc người đăng ký đến nhận trực tiếp.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo:

>> Giấy phép lao động cho người nước ngoài

>> Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội