Khi nào phải bổ sung ngành nghề trên giấy phép đầu tư

Ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thể hiện trong phần mục tiêu và quy mô của dự án. Ngành nghề kinh doanh là thành phần mang tính quyết định cho sự hiệu quả, sự phù hợp toàn bộ dự án đầu tư. Các trường hợp phải thay đổi ngành nghề dự án đầu tư bao gồm:

✔  Thứ nhất, công ty có hoạt động sản xuất, kinh doanh mới có gắn với việc triển khai dự án.

✔  Thứ hai, công ty thay đổi nội dung sản xuất kinh doanh của mục tiêu dự án đã đăng ký.

✔  Thứ ba, công ty thay đổi mục tiêu dự án theo yêu cầu bắt buộc của quy định pháp luật.

 

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề trên Giấy chứng nhận đầu tư

✔  Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

✔  Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

✔  Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

✔  Giải trình lý do điều chỉnh mục tiêu, dự án đầu tư;

Lưu ý: Nhà đầu tư cần chứng minh được tính thiết yếu của việc cần thay đổi cũng như tính khả thi của dự án sau khi thay đổi mục tiêu.

✔  Đề xuất dự án đầu tư trong đó có bao gồm mục tiêu dự án đầu tư;

✔  Văn bản ủy quyền (trong trường hợp người nộp hồ sơ không đồng thời là nhà đầu tư).

Hồ sơ được nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

Quy định về thủ tục thay đổi ngành nghề công ty vốn đầu tư nước ngoài

✔  Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

✔  Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

✔  Trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì khi có thay đổi mục tiêu dự án đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 2020 tương ứng với nội dung điều chỉnh.

Dịch vụ bổ sung ngành nghề trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Luật Trí Nam kinh nghiệm chuyên sâu hỗ trợ triển khai dự án về sản xuất, phân phối hàng hóa cho công ty vốn đầu tư nước ngoài, chúng tôi nhận dịch vụ bổ sung ngành nghề trọn gói với cam kết:

✔  Đăng ký thành công các ngành nghề kinh doanh khó dù chưa được cam kết trong WTO.

✔  Luật sư tư vấn chi tiết quy định pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh các lĩnh vực đầu tư mới.

✔  Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh trọn gói

Dịch vụ được luật sư Trí Nam triển khai tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam và các tỉnh phía Bắc với đủ các tiện ích như:

(i) Xin cấp nhanh GCN đăng ký đầu tư.

(ii) Hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp để được đăng ký hoạt động đầu tư mới.

(iii) Hỗ trợ tư vấn các thủ tục cần làm sau khi bổ sung ngành nghề mới.

Mọi yêu cầu báo giá dịch vụ ngay hôm nay Khách hàng hãy gọi tới số 0934.345.7450934.345.755 để gặp Luật sư. Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư