Quy định về quyền xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa

Lĩnh vực đầu tư xuất nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ hàng hóa thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo quy định:

 1. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền mua hàng hóa từ các đối tượng không phải là thương nhân để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
 2. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
 3. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối. Trong đó:
 • Quyền phân phối bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.
 • Quyền phân phối bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.

(Điều 3 nghị định 09/2018/NĐ-CP)

Với khái niệm nói trên thì quyền quyền xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa là lĩnh vực đầu tư quan trọng và phổ biến đối với hoạt động kinh doanh của mỗi công ty.

Công ty vốn đầu tư nước ngoài được xuất nhập khẩu những mặt hàng nào?

Căn cứ theo Điều 5 nghị định 09 thì ngoại trừ hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa trước khi triển khai kinh doanh công ty vốn nước ngoài phải xin cấp giấy phép kinh doanh tại Sở công thương, còn đối với quyền xuất nhập khẩu và phân phối bán buôn hàng hóa thì không bị hạn chế. Vì vậy công ty được xuất nhập khẩu tất cả các mặt hàng mà pháp luật Việt Nam cho phép. Cụ thể:

 • Được quyền xuất khẩu, nhập khẩu tất cả các mặt hàng không thuộc lĩnh vực cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất nhập khẩu theo quy định pháp luật.
 • Được quyền xuất khẩu, nhập khẩu tất cả các mặt hàng không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh theo quy định pháp luật.

Đăng ký quyền xuất nhập khẩu hàng hóa cho công ty vốn nước ngoài

Thủ tục đăng ký quyền xuất nhập khẩu hàng hóa cho công ty vốn nước ngoài bao gồm các bước sau:

 1. Bước 1: Liên hệ Sở kế hoạch và đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trong việc bổ sung mục tiêu: Thực hiện quyền xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định pháp luật.
 2. Bước 2: Liên hệ Sở kế hoạch và đầu tư để thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để bổ sung mục tiêu: Thực hiện quyền xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định pháp luật.
 3. Bước 3: Liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh để thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để bổ sung ngành nghề kinh doanh: Thực hiện quyền xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Đối với công ty trong khu công nghiệp thì thủ tục tiến hành tại Ban quản lý khu công nghiệp.

Công ty không thuộc diện cấp quyết định chủ trương đầu tư không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Tư vấn đăng ký quyền xuất nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa cho công ty vốn nước ngoài

Luật Trí Nam chuyên dịch vụ đăng ký quyền xuất nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa cho công ty vốn nước ngoài với hơn 12 năm kinh nghiệm, triển khai thanh công cho rất nhiều công ty vốn đầu tư nước ngoài trên cả nước.

Trước đây quyền xuất nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa được điều chỉnh bởi thông tư 08/2013/TT-BCT quy định phải xin chấp thuận của Vụ kế hoạch – Bộ công thương mới được đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh này. Nghị định 09/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/01/2018 đã giúp thủ tục này trở nên đơn giản và cũng giúp cho công ty vốn đầu tư nước ngoài dễ dàng kinh doanh hơn.

Hiện tại, một số vướng mắc mà khách hàng thường gặp khi đăng ký quyền xuất nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa bao gồm:

 • Ban quản lý các khu công nghiệp từ chối cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp đăng ký mục tiêu thực hiện quyền xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa.
 • Công ty vốn đầu tư nước ngoài đang là doanh nghiệp chế xuất nên việc bổ sung mục tiêu thực hiện quyền xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa sẽ khó khăn hơn.
 • Công ty vốn đầu tư nước ngoài đang thua lỗ nhiều khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chúng tôi nhận giải quyết mọi vướng mắc để hoàn thành thủ tục bổ sung mục tiêu thực hiện quyền xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa cho khách hàng. Thông tin liên hệ dịch vụ

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: hanoi@luattrinam.vn

Luật Trí Nam rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.