Phạm vi quyền tác giả được pháp luật quy định

 1. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009).
 2. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.
 3. Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản (Điều 19 và Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ), cụ thể:
 • Quyền nhân thân của tác giả bao gồm

+ Đặt tên cho tác phẩm;

+ Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

+ Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

+ Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

 • Quyền tài sản của tác giả bao gồm:

+ Làm tác phẩm phái sinh;

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

+ Sao chép tác phẩm;

+ Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Quyền tác giả được bảo hộ trong bao nhiêu năm?

 1. Theo Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền nhân thân của tác giả (ngoại trừ quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm) được bảo hộ vô thời hạn.
 2. Quyền tài sản của tác giả và quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm có thời hạn bảo hộ như sau:
 • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh: 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên
 • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình: 100 năm kể từ khi tác phẩm được định hình.
 • Các tác phẩm không thuộc loại hình trên: Suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.
 • Đối với tác phẩm khuyết danh mà khi các thông tin về tác giả xuất hiện: Suốt cuộc đời và 50 năm sau khi tác giả chết.

Lưu ý: Thời hạn bảo hộ theo quy định tại chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31/12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Những loại hình tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả gồm

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác

Lưu ý: Ký tự khác là tác phẩm được thể hiện bằng các ký hiệu thay cho chữ viết như chữ nổi cho người khiếm thị, ký hiệu tốc ký và các ký hiệu tương tự khác mà các đối tượng tiếp cận có thể sao chép được bằng nhiều hình thức khác nhau.

 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác
 • Tác phẩm báo chí
 • Tác phẩm âm nhạc
 • Tác phẩm sân khấu
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng
 • Tác phẩm nhiếp ảnh
 • Tác phẩm kiến trúc
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

Lưu ý: Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm gốc.

(Theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009)

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

 • Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.
 • Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.
 • Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Mua bản quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm

Như Luật Trí Nam đã phân tích, quyền tác giả được phát sinh tự động mà không cần đăng ký. Do vậy khi muốn sử dụng tác phẩm, sáng tạo tác phẩm phái sinh từ tác phẩm của người khác thì cá nhân, doanh nghiệp phải thực hiện quy trình mua bản quyền tác giả. Và đương nhiên chỉ được sử dụng khi tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đồng ý.

Pháp luật bảo hộ quyền tác giả và có đủ các chế tài xử lý hành vi vi phạm bản quyền tác giả.

Nội dung liên quan

+ Đăng ký bản quyền tác giả

+ Đăng ký bản quyền thương hiệu