GCN đăng ký đầu tư của doanh nghiệp chế xuất

Quy trình thành lập doanh nghiệp chế xuất bao gồm

 • Bước 1: Lựa chọn địa điểm đầu tư đảm bảo phương án sản xuất tách biệt
 • Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mục tiêu chế xuất
 • Bước 3: Xin cấp GCN đăng ký doanh nghiệp theo đối tượng không chịu thuế GTGT.
 • Bước 4: Khắc dấu công ty.

Thời gian hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất như đã nói thường mất khoảng 30 – 45 ngày. Tùy từng trường hợp mà quy trình thành lập doanh nghiệp có thể thay đổi khi quy mô đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư 2020.

Có được thành lập doanh nghiệp chế xuất ngoài khu công nghiệp?

Theo quy định hiện hành thì năm 2023 nhà đầu tư không được đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Địa điểm sản xuất buộc phải nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế là yêu cầu bắt buộc khi đăng ký mô hình này.

Thành lập doanh nghiệp chế xuất cần đáp ứng các điều kiện gì?

Điều kiện cần đáp ứng khi thành lập doanh nghiệp chế xuất thường được Luật Trí Nam tư vấn cụ thể và chi tiết cho khách hàng khi triển khai công việc. Theo đó:

 • Dựa trên địa điểm đầu tư hiện tại để xây dựng phương án đáp ứng điều kiện hoạt động doanh nghiệp chế xuất.
 • Giải trình phương án đáp ứng các điều kiện với cơ quan cấp phép đầu tư để thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành.
 • Sao lưu hồ sơ thành lập doanh nghiệp, hồ sơ đề xuất dự án đầu tư để khách hàng nắm các tiêu chí cần chuẩn bị, lắp đặt, sắp xếp, bố trí với địa điểm sản xuất đã đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư để thực hiện cho đúng.

Điều kiện doanh nghiệp chế xuất cần đáp ứng theo quy định mới nhất áp dụng theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP, bao gồm:

 1. Có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào doanh nghiệp chế xuất chỉ qua cổng/cửa;
 2. Có hệ thống ca-mê-ra quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ); dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp và được lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất tối thiểu 12 tháng;
 3. Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế của doanh nghiệp chế xuất để báo cáo quyết toán nhập - xuất - tồn về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo quy định pháp luật về hải quan.

Thành lập doanh nghiệp chế xuất cần những tài liệu gì?

Doanh nghiệp chế xuất là loại hình doanh nghiệp được phân biệt theo phạm vi kinh doanh do đó khi thành lập doanh nghiệp cần xuất trình tài liệu chứng minh ngành nghề sản xuất đăng ký chỉ thực hiện cho việc xuất khẩu. Theo đó tài liệu thành lập doanh nghiệp chế xuất sẽ bao gồm:

 1. Giấy tờ về địa điểm sản xuất như hợp đồng thuê xưởng, Sổ đỏ.
 2. Bản sao công chứng CCCD hoặc hộ chiếu đối với cá nhân.
 3. Bản sao Giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động đối với tổ chức.
 4. Xác nhận số dư tài khoản tương ứng với số tiền góp vốn.

Hiện tại Luật Trí Nam nhận thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất trọn gói cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước. Quý khách hàng cần thực hiện công việc liên hệ với Luật sư để được tư vấn chuẩn bị hồ sơ đầy đủ.

Doanh nghiệp chế xuất được kinh doanh những lĩnh vực gì?

Doanh nghiệp chế xuất được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động chế xuất bảo đảm ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác;
 • Doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động chế xuất và các hoạt động kinh doanh khác phải được hạch toán riêng;
 • Không được sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh khác.Nếu sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác thì phải hoàn trả ưu đãi về thuế đã được miễn, giảm theo quy định pháp luật.

Đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp chế xuất

 1. Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp chế xuất phải đặt địa điểm trong khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu kinh tế.
 2. Doanh nghiệp chế xuất là mô hình kinh doanh được áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
 3. Doanh nghiệp chế xuất vẫn được đăng ký triển khai các mục tiêu, ngành nghề kinh doanh khác ngoài mục tiêu sản xuất để xuất khẩu đã nói.
 4. Các công ty có thể chuyển đổi từ mô hình công ty bình thường thành doanh nghiệp chế xuất và ngược lại tùy theo kế hoạch kinh doanh.

Như vậy, doanh nghiệp chế xuất không bị hạn chế trong việc đăng ký các mục tiêu kinh doanh như phân phối hàng hóa,… Luật Trí Nam nhận dịch vụ tư vấn đầy đủ và chi tiết thủ tục bổ sung mục tiêu đầu tư cho doanh nghiệp chế xuất đáp ứng các mong muốn của nhà đầu tư trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ chúng tôi

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo

+ Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

+ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

+ Nhận góp vốn của người nước ngoài