Các trường hợp phải điều chỉnh dự án đầu tư

Doanh nghiệp FDI phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh khi thay đổi các thông tin sau:

 • Thay đổi tên dự án đầu tư.
 • Thay đổi thông tin nhà đầu tư, thay đổi nhà đầu tư.
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 • Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
 • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 • Thay đổi hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Thay đổi các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Trường hợp thay đổi thông tin dự án đầu tư đồng thời với thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty vốn nước ngoài phải thực hiện các thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định.

Ví dụ: Công ty A tăng vốn góp thực hiện dự án đầu tư đồng thời là vốn điều lệ công ty. Khi đó công ty A phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do thay đổi vốn góp thực hiện dự án va thay đổi vốn điều lệ công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 3. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản gần nhất;
 5. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 6. Báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất
 7. Các tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh, ví dụ:
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư mới.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư khi điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư dự án.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

Trong thời hạn 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ cơ quan quản lý đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho doanh nghiệp.

Quy trình thay đổi dự án đầu tư khi có nhà đầu tư nước ngoài mới

 • Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cập nhật thông tin của nhà đầu tư mới cùng các nội dung điều chỉnh liên quan đến dự án đầu tư.
 • Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận thông tin nhà đầu tư nước ngoài mới là cổ đông, thành viên góp vốn công ty.
 • Bước 4: Xin cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư cho doanh nghiệp FDI

Công ty Luật Trí Nam chuyên tư vấn, hỗ trợ thủ tục đầu tư nước ngoài cho doanh nghiệp FDI trên toàn quốc, chúng tôi có kinh nghiệm dày dặn đảm bảo:

 1. Bổ sung được những ngành nghề kinh doanh khó.
 2. Đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư đa quốc tịch, bao gồm cả quốc gia chưa là thành viên WTO.
 3. Giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp với cơ quan quản lý đầu tư như không thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình dự án,…
 4. Thời gian triển khai nhanh, giá cạnh tranh.

Ngay hôm nay quý doanh nghiệp cần thuê dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.