Thời hạn góp đủ vốn đầu tư là bao lâu?

Thời hạn góp vốn đầu tư được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong đó:

  • Trường hợp khi thực hiện thủ tục cấp GCN đăng ký đầu tư nhà đầu tư có đăng ký thời hạn góp đủ vốn thì cơ quan quản lý đầu tư sẽ ghi nhận theo nội dung đăng ký.
  • Trường hợp dự án đầu tư triển khai không cần một thời hạn góp đủ vốn đặc biệt thì cơ quan quản lý đầu tư thường ấn định thời hận góp đủ vốn đầu tư là 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mức phạt lỗi không góp đủ vốn đầu tư

Theo Điều 13, Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  • Không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
  • Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư;

Căn cứ theo hồ sơ giải trình và xem xét nội dung vi phạm, cơ quan thanh tra sẽ ra quyết định mức phạt phù hợp.

Việc cần làm khi quá hạn góp vốn đầu tư mà nhà đầu tư chưa góp đủ

  1. Theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp góp vốn đầu tư theo nội dung ghi nhận trên giấy phép thì khi thực hiện thủ tục điều chỉnh GCN đầu tư công ty phải liên hệ với Phòng thanh tra – SKHĐT/BQLKCN để xin quyết định xử phạt lỗi không góp đủ vốn.
  2. Sau khi nhận quyết định, doanh nghiệp nộp phạt và tiến hành góp đủ vốn theo thời hạn ghi nhận tại quyết định của Phòng thanh tra hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gia hạn thời hạn góp vốn hoặc giảm vốn nếu không có khả năng góp vốn theo thời hạn ghi nhận tại quyết định của Phòng thanh tra.
  3. Hồ sơ xin xử phạt vi phạm hành chính do chậm góp vốn đầu tư
  • Công ty vốn đầu tư nước ngoài nộp văn bản giải trình về việc vi phạm cho Phòng thanh tra, kèm theo có các tài liệu của nhà đầu tư; chứng minh tình hình góp vốn của nhà đầu tư (sao kê tài khoản đã chuyển vốn nhưng quá hạn không chuyển được); và các tài liệu khác theo yêu cầu của Phòng thanh tra.
  • Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày. (Kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính).

Tham khảo: Thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư

Tư vấn gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư không bị phạt

Công ty Luật Trí Nam với các Luật sư giỏi, dày kinh nghiệm luôn có phương án hợp pháp phòng tránh việc xử phạt lỗi không góp đủ vốn đầu tư cho công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn được chúng tôi thực hiện nhanh, chính xác đảm bảo nhà đầu tư không gặp các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.

Quý khách hàng cần gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư hãy liên hệ Luật sư Trí Nam ngay hôm nay theo số 0934.345.755. Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư