Giấy phép đăng ký kinh doanh là gì?

“Giấy phép đăng ký kinh doanh” là một loại giấy phép trong kinh doanh, dùng ghi nhận thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Giấy đăng ký kinh doanh là thuật ngữ sử dụng trong luật doanh nghiệp 2005, thuật ngữ này được thay thế bằng “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” theo Luật doanh nghiệp 2014 và Luật doanh nghiệp 2020.

Xin giấy phép kinh doanh ở đâu?

Căn cứ theo lĩnh vực kinh doanh cụ thể, xin giấy phép kinh doanh quý vị liên hệ các cơ quan có thẩm quyền sau đây:

 1. Giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể do UBND huyện cấp.
 2. Giấy đăng ký kinh doanh doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh cấp.
 3. Giấy phép kinh doanh về việc làm, đào tạo việc làm do Sở lao động thương binh và xã hội cấp.
 4. Giấy phép kinh doanh về giáo dục, tư vấn du học do Sở giáo dục và đào tạo cấp.
 5. Giấy phép kinh doanh về an toàn thực phẩm do Phòng y tế hoặc Sở y tế cấp.
 6. Giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực khuyến mại, tổ chức hội chợ, mua bán hàng hóa do Sở công thương cấp.
 7. Giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư do Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp cấp.

Còn rất nhiều loại giấy phép kinh doanh trong thực tế như giấy phép hoạt động điện lực, giấy phép đo đạc bản đồ, giấy phép nhượng quyền thương mại, … Luật Trí Nam chia sẻ thẩm quyền cấp 8 loại giấy phép kinh doanh phổ biến đã nêu để mọi người tham khảo.

Ví dụ: Giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ cấp tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/ thành phố theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT.

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh bao gồm:

 1. Đã thực hiện nghĩa vụ đăng ký kinh doanh (Thành lập doanh nghiệp/ Đăng ký hộ kinh doanh)
 2. Đơn vị đáp ứng đủ các điều kiện luật định về địa điểm, nhân sự, trang thiết bị theo đúng quy định pháp luật chuyên ngành.
 3. Có hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh hợp pháp.

Ba điều kiện chung cần có khi xin giấy phép kinh doanh đựa Luật Trí Nam xác lập theo phương thức quản lý nhà nước về giấy phép kinh doanh.

Thực tế mỗi loại giấy phép kinh doanh có quy định riêng, điều kiện riêng, và quy trình cấp phép riêng.

Trường hợp phải xin cấp giấy phép kinh doanh?

 • Xin giấy phép kinh doanh được hiểu là điều kiện cần thực hiện trước khi kinh doanh của cá nhân, tổ chức do đó chủ đơn vị cần thực hiện đúng, đủ trước khi triển khai.
 • Trường hợp phải xin giấy phép kinh doanh được quy định riêng trong các văn bản pháp luật, không có quy định chung về trường hợp phải xin giấy phép kinh doanh.

Ví dụ: Giấy phép hoạt động mua bán hàng hóa cấp cho doanh nghiệp FDI do Sở công thương cấp theo nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh bao gồm:

 • Bước 1: Thực hiện xin giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp.
 • Bước 2: Chuẩn bị điều kiện cần có với loại giấy phép kinh doanh dự kiến xin.
 • Bước 3: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Bước 4: Triển khai kinh doanh đúng nội dung được cấp phép và thực hiện chế độ báo cáo tình hình kinh doanh theo luật định.

Quy trình cấp giấy phép kinh doanh có những lưu ý sau:

Thời gian chung để giải quyết yêu cầu cấp giấy phép kinh doanh thường là 05, 07, 10 hoặc 15 ngày tùy theo đặc điểm của loại giấy phép kinh doanh xin cấp.

Số lượng hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh phải nộp được quy định riêng theo từng cơ quan giải quyết thủ tục.

Công ty Luật Trí Nam là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh uy tín cho cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh nhanh, tích kiệm chi phí, ngay hôm nay hãy gọi cho chúng tôi theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Nổi bật:

+ Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

+ Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

+ Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh