Giấy phép kinh doanh là gì?

  • Giấy phép kinh doanh là văn bản giấy hoặc điện tử được cơ quan nhà nước cấp cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xác định phạm vi kinh doanh được phép thực hiện.
  • Theo khái niệm này thì giấy đăng ký kinh doanh là một loại giấy phép kinh doanh.

Giấy đăng ký kinh doanh là gì?

Giấy đăng ký kinh doanh là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp. Giấy đăng ký kinh doanh là thuật ngữ sử dụng trong luật doanh nghiệp 2005, thuật ngữ này được thay thế bằng “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” theo Luật doanh nghiệp 2014 đến nay.

Mẫu giấy phép kinh doanh

Các loại giấy phép kinh doanh bao gồm:

  • Giấy phép trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh thường được gọi là Giấy đăng ký kinh doanh.
  • Giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện được gọi là “Giấy phép kinh doanh + tên lĩnh vực kinh doanh”

Ví dụ: Giấy phép kinh doanh karaoke; Giấy phép kinh doanh buôn bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài; …

  • Giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh phải có giấy phép con gọi là “Giấy phép hoạt động + tên lĩnh vực kinh doanh” hoặc “Giấy chứng nhận + tên lĩnh vực kinh doanh”

Ví dụ: Giấy phép hoạt động điện lực; Giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ; …

Hoặc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, …

Xin giấy phép kinh doanh ở đâu?

  • Giấy đăng ký kinh doanh được cấp tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong đó:
  1. Giấy đăng ký hộ kinh doanh xin tại Phòng tài chính – Kế hoạch UBND huyện.
  2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xin tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT tỉnh.
  • Giấy phép kinh doanh khác cấp tại cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện hoặc tỉnh. Thông thường với mỗi lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, mỗi loại giấy phép đủ điều kiện kinh doanh được quy định tại một văn bản pháp luật riêng, văn bản này sẽ hướng dẫn chi tiết tên cơ quan cấp phép và trình tự, thủ tục cấp phép.

Ví dụ: Giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ cấp tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/ thành phố theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT.

Công ty Luật Trí Nam là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh uy tín cho cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh nhanh, tích kiệm chi phí, ngay hôm nay hãy gọi cho chúng tôi theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755 - 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.