Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh bao gồm:

 • Bước 1: Nộp thông báo thay đổi giáy đăng ký địa điểm kinh doanh đến Phòng ĐKKD nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Bước 2: Nộp lệ phí cấp giấy đăng ký địa điểm kinh doanh.
 • Bước 3: Nhận giấy đăng ký địa điểm kinh doanh mới

Quy trình thay đổi địa điểm kinh doanh hết khoảng 5 - 7 ngày nếu hồ sơ khai nộp chuẩn quy định pháp luật. Tại Luật Trí Nam chúng tôi nhận dịch vụ thay đổi địa điểm kinh doanh nhanh chỉ 01 ngày hoàn thành nếu doanh nghiệp có yêu cầu.

Chuyển địa điểm kinh doanh khác quận có phải chốt thuế?

Địa điểm kinh doanh có mã số địa điểm riêng nhưng không có mã số thuế phụ giống hoạt động của chi nhánh và VPDD do đó khi chuyển địa điểm kinh doanh khác quận doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện các thủ tục về thuế giống như thay đổi địa chỉ công ty khác quận.

Thay đổi tên địa điểm kinh doanh thế nào?

Doanh nghiệp được thay đổi tên gọi của địa điểm kinh doanh theo các tên mong muốn. Nhiều chủ doanh nghiệp muốn đặt địa điểm kinh doanh là: Xưởng sản xuất, Trung tâm tiếng Anh Ba Đình,… Pháp luật cho phép doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh miễn sao đảm bảo:

 • Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, ký hiệu, chữ số, các chữ cái F, J, Z, W
 • Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”.
 • Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại địa điểm kinh doanh.

(Điều 40 Luật doanh nghiệp 2020)

GCN đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp được phép lập nhiều địa điểm kinh doanh, đăng ký địa điểm kinh doanh khác tỉnh, và mỗi địa điểm kinh doanh sẽ được cấp một Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh riêng.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh hay giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh có đặc điểm sau:

 • Giấy phép cấp theo mã địa điểm kinh doanh đánh số thứ tự từ 0001
 • Giấy phép không đồng thời là GCN mã số thuế của địa điểm kinh doanh khác tỉnh
 • Doanh nghiệp phải kê khai các ngành nghề kinh doanh hoạt động tại địa điểm kinh doanh khi đăng ký.

Vì sao cần sớm thông báo chuyển địa điểm kinh doanh?

Theo Luật Trí Nam, thông báo chuyển địa điểm kinh doanh là thủ tục quan trọng đặc biệt với các công ty cung ứng dịch vụ bởi việc khách hàng liên hệ địa điểm doanh nghiệp mà không thấy có hoạt động sẽ dẫn đến nhiều vấn đề tiêu cực. Thêm nữa:

 • Thông báo chuyển địa điểm kinh doanh là nghĩa vụ bắt buộc trong việc đăng ký thông tin doanh nghiệp.
 • Không khai báo thay đổi địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp có thể bị đóng hai lần lệ phí môn bài cho cả địa điểm kinh doanh mới và địa điểm kinh doanh đã dừng hoạt động.
 • Việc kê khai chi phí thuê địa điểm kinh doanh có thể gặp vướng mắc với cơ quan thuế, gặp vướng mắc với chi cục hải quan (Với các công ty xuất nhập khẩu) nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Trường hợp phải thay đổi giấy đăng ký địa điểm kinh doanh gồm

 1. Thay đổi địa điểm kinh doanh
 2. Thay đổi tên địa điểm kinh doanh
 3. Thay đổi người quản lý địa điểm kinh doanh
 4. Thay đổi thông tin đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh

Ngoài trường hợp thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh, theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định doanh nghiệp phải thực hiện việc thay đổi giấy đăng ký địa điểm kinh doanh khi các nội nội dung chúng tôi chia sẻ đã được doanh nghiệp thông qua.

Tại Luật Trí Nam mức phí thay đổi, lập mới, chấm dứt địa điểm kinh doanh chỉ 700.000đ trọn gói với thời gian nhanh. Quý khách hàng cần thực hiện thủ tục liên hệ nhanh theo thông tin:

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755 - 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Mẫu thông báo thay đổi giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 TÊN DOANH NGHIỆP      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):      

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:      

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): … Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh sau:

Tên địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):      

Mã số địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh:       

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………

Ngày cấp:.../.../... Nơi cấp:         

Nội dung đăng ký thay đổi:

........

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký và ghi họ tên)

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo:

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Đăng ký địa điểm kinh doanh