Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN như sau:

  1. Nộp tờ khai thuế TNCN quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo
  2. Nộp tờ khai thuế TNCN quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày: Phạt 2.000.000đ - 5.000.000đ.
  3. Nộp tờ khai thuế TNCN quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày: Phạt 5.000.000đ - 8.000.000đ.
  4. Phạt tiền từ 8.000.000đ - 15.000.000đ khi nộp tờ khai thuế TNCN quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày HOẶC quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
  5. Nộp tờ khai thuế TNCN quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế: Phạt 15.000.000đ - 25.000.000đ.

(Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

Thời điểm xác định thời hạn phải nộp tờ khai thuế TNCN được xác định theo từng trường hợp cụ thể, thu nhập từ tiền lương, tiền công khác với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh,…

  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

(Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14)

Ví dụ: Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cổ phần: 10 (mười) kể từ ngày chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp.

Trên đây là mức phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, theo nguyên tắc mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân bằng ½ mức phạt đối với tổ chức. Trường hợp người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

Mức phạt chậm nộp tiền thuế TNCN tính như sau:

Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp

Trong đó:

  • Hạn nộp tiền thuế TNCN cũng là hạn nộp tờ khai (nếu có phát sinh tiền thuế phải nộp).
  • Ngày nghỉ cũng được tính vào số ngày chậm nộp thuế.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam quy định về mức phạt chậm nộp tờ khai thuế TNCN và phạt chậm nộp tiền thuế TNCN. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho Quý khách hàng trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Thành lập công ty trọn gói

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền