Mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Mức đóng BHXH được xác định theo hai tiêu chí đó là Mức lương đóng BHXH và tỷ lệ % đóng BHXH. Đối với lao động nước ngoài Mức lương đóng BHXH không cao hơn 36.000.000đ/ tháng, còn tỷ lệ % đóng BHXH như sau:

  Hưu trí, tử tuất Ốm đau, thai sản TNLĐ, BNN
Người sử dụng lao động 14 % 3 % 0,5 %
Người lao động 8 % - -

Diễn giải các khoản đóng BHXH bắt buộc

 1. Đối với người lao động đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất.
 2. Đối với người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động như sau:
 • 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.
 • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
 • 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là 0,3%.

Người nước ngoài làm việc không phải đóng BHXH nếu

 • Người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP (Người nước ngoài được công ty mẹ tuyển dụng trên 01 năm trước đó sau đó điều chuyển sang làm việc tại công ty con tại Việt Nam).
 • Người lao động nước ngoài đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (Xem độ tuổi nghỉ hữu của nam nữ hiện nay)

Người lao động nước ngoài có được từ chối đóng BHXH không?

Theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi:

 • Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
 • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Do là bắt buộc nên công ty sử dụng lao động nước ngoài buộc phải thực hiện đúng quy định về đóng BHXH bắt buộc cho người nước ngoài làm việc tại công ty mình.

Mức lương tháng đóng BHXH cho người nước ngoài

Mức lương kê khai đóng BHXH bắt buộc cho người lao động nước ngoài về cơ bản vẫn là mức lương và phụ cấp lương như lao động Việt Nam, tuy nhiên nếu tiền lương tháng đóng BHXH cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000đ/tháng.

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH bắt buộc cho người nước ngoài

 • Bước 1: Công ty đăng ký sử dụng lao động nước ngoài đúng quy định tại nghị định 152/2020.
 • Bước 2: Công ty nộp hồ sơ đăng ký tham gia BHXH cho người nước ngoài gồm:
 1. Mẫu TK3-TS: tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.
 2. Mẫu D02-TS danh sách kê khai báo tăng lao động nước ngoài tham gia BHXH.
 • Bước 3: Nhận kết quả giải quyết từ cơ quan BHXH.

Trên đây là các chia sẻ về mức đóng BHXH bắt buộc cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho Quý khách hàng trong việc tìm hiểu và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

+ Mức đóng BHXH, BHYT năm 2023

+ Tuổi nghỉ hưu của lao động