Hình thức thông báo hợp pháp

Thông báo chỉ hợp pháp khi nó tuân thủ hình thức được quy định, các hình thức thông báo hiện nay bao gồm:

 1. Thông báo bằng văn bản.
 2. Thông báo thông qua việc bố cáo thông tin trên báo chí.
 3. Thông báo thông qua gửi dữ liệu điện tử bằng email, zalo,…
 4. Thông báo miệng.

Tùy từng nội dung thông báo mà công ty phải tuân thủ hình thức pháp luật quy định. Ví dụ: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không được thông báo miệng.

Mẫu thông báo của công ty dạng đơn giản

Tải ngay: Mẫu thông báo công ty

CÔNG TY …

Số: …/CV-20…

V/v: Thông báo …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…


Kính gửi: …

Chúng tôi: CÔNG TY …

Căn cứ theo hợp đồng số …, chúng tôi xin được thông báo việc Quý khách hàng đang phát sinh khoản tiền chậm thanh toán, cụ thể như sau:

          ………..

          Trên tinh thần thiện chí, chúng tôi rất mong Quý khách hàng thực hiện việc thanh toán khoản tiền đã nói trước ngày …/…/20…. Sau thời điểm nói trên chúng tôi sẽ tiến hành …theo đúng thỏa thuận hợp đồng.

          Trường hợp nội dung thông báo có sự nhầm lẫn, hoặc Quý khách hàng đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm nhận thông báo, Quý vị vui lòng phản hồi thông tin cho chúng tôi theo thông tin liên hệ sau: …

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Hướng dẫn soạn thảo thông báo công ty

 • Yêu cầu chung khi soạn thảo thông báo

 1. Mỗi thông báo chứa một chủ đề duy nhất, rõ ràng.
 2. Câu chữ ngắn gọn, súc tích, bám sát vấn đề chính.
 3. Văn phong nghiêm túc, lịch sự, có tính thuyết phục cao.
 4. Tuân thủ đúng thể thức theo quy định của pháp luật.
 • Thể thức, bố cục của thông báo

Thông báo phải có các thành phần chính bao gồm:

 1. Quốc hiệu, Tiêu ngữ;
 2. Tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo;
 3. Số, ký hiệu thông báo;
 4. Địa danh, thời gian ban hành thông báo;
 5. Tên loại, trích yếu nội dung thông báo;
 6. Nội dung thông báo;
 7. Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền;
 8. Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức;
 9. Nơi nhận.
 • Nội dung cần có trong thông báo công ty

 1. Mở đầu: Nêu mục đích của vấn đề đặt ra.
 2. Nội dung: Nêu nội dung kiến nghị về vấn đề gì, thông bao về vấn đề gì
 3. Kết thúc: Trình bày các mong muốn người tiếp nhận thông báo sẽ thực hiện.

Trên đây là các chia sẻ nhanh của Luật Trí Nam về mẫu thông báo công ty và cách soạn thảo thông báo công ty hợp lý. Hy vọng các nội dung trên sẽ hữu ích cho Quý khách hàng.

Tham khảo:

+ Tải các mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất

+ Thủ tục khởi kiện đòi nợ

+ Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán