Đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng tại trung tâm trọng tài

Khi điều khoản giải quyết tranh chấp hợp đồng được các bên thỏa thuận thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng thuộc trọng tài thương mại thì bên khởi kiện tranh chấp hợp đồng phải soạn thảo đơn khởi kiện có đủ các nội dung sau:

Điều 30 Luật trọng tài thương mại quy định: Đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo

1. Trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn.

2. Đơn khởi kiện gồm có các nội dung sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;

c) Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;

d) Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có;

đ) Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp;

e) Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.

3. Kèm theo đơn khởi kiện, phải có thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng tại Tòa án

Mẫu đơn khởi kiện tại Tòa án được áp dụng theo nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao.

Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Theo kinh nghiệm của Luật sư, đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng chỉ nên trình bày các nội dung sau:

  • Về phần thông tin của nguyên đơn:

Khi bạn đã xác định được vai trò của từng người đại diện thực hiện thủ tục khởi kiện như: Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,... thì phần thông tin này cần chi tiết và ghi nhận đầy đủ thông tin để những người thay mặt doanh nghiệp tham gia tố tụng không bị trở ngại.

  • Cần tóm tắt lại nội dung tranh chấp hợp đồng

Đơn khởi kiện chưa phải là văn bản bảo vệ các yêu cầu khởi kiện cuối cùng nên việc tóm tắt nội dung nên tập trung làm rõ sự tích cực của doanh nghiệp bạn trong việc thực hiện hợp đồng, sự nỗ lực trong việc hoàn thành các nghĩa vụ theo thỏa thuận hợp đồng. Các nội dung đối đáp, phân tích chứng cứ,... nên để lại và trình bày sau trong các văn bản gửi cơ quan giải quyết tranh chấp (Ví dụ: Nếu doanh nghiệp bạn là nguyên đơn trong vụ khởi kiện tại Trọng tài bạn có thể trình bày trong văn bản ý kiến về bản tự bảo vệ của bị đơn)

  • Cần chi tiết và cụ thể các yêu cầu khởi kiện

Đây là nội dung quan trọng nhất trong hồ sơ khởi kiện, nó xác định rõ các yêu cầu nguyên đơn cần Hội đồng xét xử/ Hội đồng trọng tài phải giải quyết. Có những vụ án mà quan điểm giải quyết vụ án được đưa ra ngay từ khi cơ quan tài phán tiếp xúc hồ sơ khởi kiện nên nếu yêu cầu khởi kiện không đầy đủ sẽ dẫn đến việc yêu cầu khởi kiện của bạn bị giải quyết thiếu giải quyết không đầy đủ.

Soạn thảo đơn khởi kiện uy tín gọi 0904.588.557

Hồ sơ khởi kiện tranh chấp hợp đồng bao gồm:

  • Thứ nhất, các tài liệu xác thực tư cách pháp nhân, cá nhân của nguyên đơn và bị đơn.
  • Thứ hai, hợp đồng hoặc tài liệu ghi nhận sự thỏa thuận của các bên tương đương với hợp đồng.
  • Thứ ba, các chứng cứ hợp pháp chứng minh cho yêu cầu khởi kiện đưa ra.

Để chuẩn bị hồ sơ khởi kiện đầy đủ, chính xác người khởi kiện phải hiểu rõ: Thế nào là chứng cứ hợp pháp? Thế nào là chứng cứ trực tiếp? Giá trị của tài liệu chứng thực từ bản gốc, ... Các vấn đề pháp lý nói trên sẽ giúp cho người khởi kiện hiểu về việc chứng cứ đã đủ hay chưa, việc cơ quan giải quyết tranh chấp không sử dụng chứng cứ là đúng hay sai.

Thẩm quyền giải quyết yêu cầu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Cơ quan giải quyết tranh chấp được xác định theo thỏa thuận của các bên tại hợp đồng hoặc các văn bản liên quan. Trong đó:

  • Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.
  • Trường hợp không có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết là: Tòa án nơi các bên thỏa thuận, Tòa án nơi thực hiện hợp đồng, Tòa án nơi cư trú của bị đơn, việc xác định cụ thể căn cứ theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Luật sư Trí Nam nhận dịch vụ luật sư đại diện khởi kiện tranh chấp hợp đồng uy tín. Chúng tôi có kinh nghiệm dày dặn giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại, Tòa án các cấp đảm bảo luôn bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ khi được mời. Quý khách hàng cần luật sư hỗ trợ ngay hôm nay hãy gọi tới số 0904.588.557 để được báo giá. Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo:

>> Dịch vụ luật sư uy tín

>> Giải quyết tranh chấp hợp đồng