Quyền thừa kế là gì? Khái niệm thừa kế di sản

  • Thừa kế di sản là việc cá nhân, tổ chức khai nhận hưởng di sản của người đã mất theo di chúc hoặc theo quy định pháp luật khi người để lại di sản chết mà không để lại di chúc.
  • Quyền thừa kế là quyền lập di chúc để định đoạt tài sản sau khi chết của cá nhân, quyền để lại di sản cho người thừa kế theo pháp luật của cá nhân, quyền hưởng di sản của người đã chết theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Quyền thừa kế đất đai, tài sản không di chúc là gì?

Quyền thừa kế đất đai, tài sản không di chúc là quyền khai nhận thừa kế của những người thừa kế theo pháp luật về đất đai, tài sản khi người để lại di sản chết mà không có di chúc. Thực hiện quyền thừa kế đất đai, tài sản không di chúc được thực hiện thông qua hai phương thức: 

  • Một là những người thừa kế theo pháp luật lập văn bản thỏa thuận chia di sản thừa kế;
  • Hai là người thừa kế theo pháp luật khởi kiện yêu cầu Tòa án phân chia di sản thừa kế.

Tham khảo:

>> Cách chia thừa kế theo pháp luật

>> Thủ tục khởi kiện chia di sản thừa kế

Quy định luật thừa kế mới nhất

Tải: Luật thừa kế

Tham khảo

+ Đăng ký địa điểm kinh doanh

+ Thành lập chi nhánh công ty

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể