Mức thu phí hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

  • Lệ phí hợp pháp hóa lãnh sự: 30.000đ/ lần
  • Lệ phí chứng nhận lánh sự: 30.000đ/ lần
  • Phí cấp bản sao giấy tờ, tài liệu: 5.000đ/ lần.

(Điều 5, 7 Thông tư 157/2016/TT-BTC)

Trường hợp được miễn nộp lệ phí hợp pháp hóa lãnh sự gồm:

  1. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thỏa thuận có quy định khác thì được thực hiện theo quy định đó.
  2. Miễn thu phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài trên cơ sở quan hệ ngoại giao "theo nguyên tắc có đi có lại.

(Điều 4 Thông tư 157/2016/TT-BTC)

Phí công chứng dịch thuật tài liệu nước ngoài

Tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự buộc phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt, do đó chi phí hợp pháp hóa lãnh sự sẽ bao gồm phí dịch thuật công chứng. Khoản phí này được thu theo đơn giá của từng công ty dịch thuật và theo từng loại ngôn ngữ gốc.

Trên đây là chia sẻ của Luật Trí Nam về lệ phí hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho quý khách hàng trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo

+ Thủ tục nhận góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

+ Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

+ Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài