Quy định về hợp tác đầu tư mới nhất

Điều 27 Luật đầu tư 2020 quy định phương thức đầu tư theo hình thức hợp đồng là một trong 03 phương thức đầu tư được pháp luật thừa nhận. Các bên được quyền thỏa thuận việc hợp tác đầu tư kinh doanh không thành lập doanh nghiệp. Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh có tên gọi pháp lý là “Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC”.

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất

Hợp đồng hợp tác đầu tư được xây dựng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 về hợp đồng hợp tác nên bản chất của thỏa thuận hợp đồng là “Cùng góp vốn, Cùng phân chia lợi nhận và Cùng gánh chịu khoản lỗ trong kinh doanh”. Về thuật ngữ thì hợp đồng hợp tác đầu tư là một cách gọi khác của Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Xem: Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư

Chi nhánh có được tham gia hợp tác đầu tư, kinh doanh không?

Là một loại hợp đồng nên chủ thể tham gia giao kết hợp đồng phải đảm bảo năng lực hành vi dân sự. Đây chính là lý do chi nhánh công ty không được tự nhân danh mình tham gia hợp tác đầu tư kinh doanh. Chi nhánh được đóng vai trò là đại diện theo ủy quyền của công ty chủ quản để ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh.

Hợp tác đầu tư với người nước ngoài phải xin cấp GCN đăng ký đầu tư

Luật đầu tư 2020 quy định đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp GCN đăng ký đầu tư theo hợp đồng BCC. Việc không thực hiện nghĩa vụ đăng ký đầu tư ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh ký kết.

Tranh chấp thường gặp trong hợp tác đầu tư

✔  Tranh chấp trong hợp tác đầu tư kinh doanh luôn khó giải quyết do việc kinh doanh không thành lập doanh nghiệp mới mà triển khai hợp tác đầu tư kinh doanh theo hợp đồng. Nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư được các bên thực hiện triển khai dự án thông qua một đơn vị triển khai trung gian như: Dùng chi nhánh của một trong các bên của hợp đồng; Dùng hộ kinh doanh cá thể thuộc sở hữu của một trong các bên của hợp đồng,... Các quản lý đầu tư kinh doanh này sẽ khiến cho các bên bị rối khi xác định nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp được pháp luật bảo vệ.

✔  Việc quản lý vốn đầu tư mà không thành lập công ty độc lập cũng là một lý do dẫn đến các khoản đầu tư kinh doanh khó thu hồi, các bên khó yêu cầu rút vốn khi có tranh chấp.

✔  Hiện tại phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng BCC phổ biến được các nhà đầu tư, doanh nghiệp là giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại. Đây là quy trình giải quyết tranh chấp nhanh, minh bạch theo Luật trọng tài và Quy tắc tố tụng của từng Trung tâm trọng tài được lựa chọn.

Luật Trí Nam với vai trò luật sư kinh tế chuyên giải quyết tranh chấp đầu tư kinh doanh là đơn vị uy tín trong tư vấn đầu tư kinh doanh theo hợp đồng và giải quyết tranh chấp đầu tư kinh doanh. Quý khách hàng cần tư vấn, trợ giúp ngay hôm nay hãy liên hệ 0904.588.557 để được Luật sư trợ giúp. Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo: Giải quyết tranh chấp hợp tác kinh doanh