Mẫu giấy ủy quyền cá nhân viết sẵn

Tải: Các mẫu giấy ủy quyền cá nhân thông dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______*****_______

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm

I. BÊN  UỶ QUYỀN (Bên A)

​Họ và tên: NGUYỄN VĂN A    Sinh ngày: 05/05/19…

CMTND số

Địa chỉ:

II. BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (Bên B):

​Họ và tên: NGUYỄN VĂN B    Sinh ngày: 10/10/16…

Sinh ngày:

CMTND số

Địa chỉ:

Đồng ý ký Giấy ủy quyền này với những nội dung sau:

Điều 1: Nội dung công việc được ủy quyền

Bên A ủy quyên cho Bên B thay mặt liên hệ UBND phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thực hiện thủ tục xin Bản trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị mất.

Điều 2: Thời hạn ủy quyền

Từ ngày …/…/20… đến khi công việc tại Điều 1 được hoàn thành.

Điều 3: Cam kết của các bên

Bên được ủy quyền cam kết thực hiện công việc mẫn cán đúng nội dung ủy quyền. Các bên trên cơ sở tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc tự nguyện ký tên dưới đây.

BÊN  UỶ  QUYỀN      BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

...........................

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG

Xác nhận của UBND trên giấy ủy quyền cá nhân có tác dụng gì?

Theo Bộ luật dân sự 2015 thì giấy ủy quyền giải quyết công việc không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên để đảm bảo giá trị của nội dung ủy quyền được công nhận thì việc xin xác nhận UBND xã, phường vào giấy ủy quyền cá nhân là cần thiết. Theo Luật Trí Nam giấy ủy quyền cá nhân khi được UBND xã xác nhận có các tác dụng sau:

  1. Giúp làm rõ sự khách quan của việc ủy quyền trong thực tế.
  2. Giúp xác nhận chữ ký của các bên trong giấy ủy quyền là đúng người, đúng thực tế.
  3. Giúp có quan tiếp nhận giấy ủy quyền không phải xem xét lại hình thức và nội dung giấy ủy quyền.

Các bước xin xác nhận của UBND trên giấy ủy quyền

  • Bước 1: Người ủy quyền và người được ủy quyền cùng đến UBND với các giấy tờ gốc bao gồm:
  1. CCCD hoặc hộ chiếu
  2. Hộ khẩu gốc (Nếu chưa chuyển đổi sang CCCD mới)
  • Bước 2: Các bên ký vào giấy ủy quyền trước mặt người tiếp nhận hồ sơ xin xác nhận vào giấy ủy quyền.
  • Bước 3: Nhận kết quả sau khoảng 01 - 02 ngày làm việc.

Thủ tục xin xác nhận của UBND xã, phường vào giấy ủy quyền cá nhân cũng có thể lập tại Văn phòng công chứng nên các bạn có thể thay đổi sang thực hiện thủ tục tại VPCC để tích kiệm thời gian chờ đợi. Phí công chứng thông thường không quá 200 nghìn.

Nổi bật

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Thủ tục sang tên sổ đỏ