Trích lục giấy đăng ký kết hôn là gì?

Trích lục giấy đăng ký kết hôn là văn bản xác nhận của cơ quan tư pháp về nội dung đăng ký kết hôn của công dân. Đây chính là giấy tờ thay thế giấy đăng ký kết hôn trong các thủ tục hành chính, thủ tục ly hôn,…

Việc cấp bản sao trích lục đăng ký kết hôn khá đơn giản, đồng thời thời gian giải quyết có thể chỉ 1 đến 2 ngày tùy từng địa phương nên Luật Trí Nam hướng dẫn chi tiết thủ tục này để mọi người thực hiện.

Xin trích lục giấy đăng ký kết hôn ở đâu?

Thẩm quyền cấp giấy trích lục căn cứ quy định tại Điều 63 Luật hộ tịch 2014 về việc cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký thì cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.

Như vậy, thẩm quyền cấp trích lục đăng ký kết hôn gồm:

 1. Phòng tư pháp - Ủy ban nhân dân cấp xã.
 2. Sở tư pháp - Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 3. Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì bạn hãy liên hệ các cơ quan trên để xin bản sao trích lục giấy đăng ký kết hôn.

Quy trình xin trích lục giấy đăng ký kết hôn

 • Bước 1: Nộp hồ sơ trích lục giấy đăng ký kết hôn

Người có yêu cầu trích lục giấy đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền. Hồ sơ xin trích lục bản sao giấy đăng ký kết hôn bao gồm:

 1. Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch;
 2. Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu/CMND/thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng);
 3. Sổ hộ khẩu của người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch
 4. Giấy tờ ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục)
 • Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ xin trích lục đăng ký kết hôn

Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ do người yêu cầu xuất trình hoặc nộp.

 1. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả;
 2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
 3. Nếu hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối.
 • Bước 3: Cấp trích lục đăng ký kết hôn

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục hộ tịch, báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch ký cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

 • Bước 4: Nhận bản sao trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đã được cấp.

Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục đăng ký kết hôn

Hiện nay, việc trích lục giấy đăng ký kết hôn phải sử dụng tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch được quy định tại Thông tư 04/2020/TT-BTP. Mẫu tờ khai cụ thể như sau:                                                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi:  

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:

Nơi cư trú:

Giấy tờ tùy thân: Chứng minh thư nhân dân

Số:… Ngày cấp … Nơi cấp:

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: (chỉ ghi nếu dược ủy quyền đi xin)

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục đăng ký kết hôn cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính:      Dân tộc:        Quốc tịch: Việt Nam

Nơi cư trú:

Giấy tờ tùy thân: Chứng minh thư nhân dân

Số:… Ngày cấp … Nơi cấp:

Số định danh cá nhân (nếu có):

Đã đăng ký tại: UBND xã …

ngày  … tháng … năm … số… Quyển số:  

Số lượng bản sao yêu cầu cấp:…bản.

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình

Làm tại: … , ngày …tháng …  năm …

Người yêu cầu

(ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Những chia sẻ nhanh của Luật Trí Nam về thủ tục xin cấp bản trích lục giấy đăng ký kết hôn thay thế cho GCN đăng ký kết hôn bị mất hy vọng sẽ hữu ích cho quý vị.

Dịch vụ nổi bật

+ Thành lập công ty trọn gói

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền