Giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Theo luật Trí Nam, giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp, ghi nhận nội dung được phép hoạt động kinh doanh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo hình thức chi nhánh.

Căn cứ vào nội dung giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam mà Bộ công thương cấp cho thương nhân nước ngoài, giám đốc chi nhánh thực hiện thủ tục khắc dấu di chính và xin cấp giấy chứng nhận mã số thuế chi nhánh để đủ điều kiện hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam.

Đặc điểm của giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 1. Thời hạn giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là 5 năm và được phép gia hạn.
 2. Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có con dấu riêng, có mã số thuế và thuộc quản lý của Cục thuế tỉnh nơi chi nhánh đặt trụ sở chính.
 3. Mỗi thương nhân chỉ được thành lập một chi nhánh có cùng tên tại một tỉnh, thành phố.

Như vậy, khi thương nhân ở nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam thì cần nắm bắt các thủ tục cần và đủ để chi nhánh hoạt động đúng pháp luật. Vậy xin giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có khó không?

Tư vấn cấp giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Với dịch vụ trọn gói thực hiện thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sẽ hoàn thành thủ tục nhanh và sớm đi vào kinh doanh. Công ty Luật Trí Nam sẽ giúp quý vị thực hiện các công việc sau:

 1. Giới thiệu, hỗ trợ giao kết thuê địa điểm đặt trụ sở chính chi nhánh với giá hợp lý.
 2. Hướng dẫn thương nhân nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam để chỉ gửi tài liệu một lần là hoàn thành toàn bộ các thủ tục theo yêu cầu.
 3. Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, khắc dầu tròn và xin cấp giấy chứng nhận mã số thuế chi nhánh.

Quý khách hàng cần tư vấn, báo giá cấp giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số 0934.345.745.

Điều kiện cấp giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo nghị định 07/2016/NĐ-CP, thương nhân nước ngoài chỉ được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 4. Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
 5. Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Theo luật sư Trí Nam. các điều kiện tại điểm 4 và 5 nêu trên là các điều kiện mới phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký sau ngày Luật Thương mại 2005 được ban hành, các điều kiện này nhằm đảm bảo việc thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện chung theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài cần chuẩn bị tài liệu gì?

Hồ sơ thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
 3. Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;
 4. Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 5. Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;
 6. Bản sao công chứng hộ chiếu hoặc giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đứng đầu Chi nhánh;
 7. Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh; Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh cụ thể: Chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Chi nhánh không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở.

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép (Bộ Công thương).Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Thời hạn Giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Điều kiện bổ nhiệm giám đốc chi nhánh

Giám đốc chi nhánh hay người đứng đầu chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện sau:

 1. Người đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình và của Chi nhánh trong phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.
 2. Người đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.
 3. Người đứng đầu Chi nhánh phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài. Người đứng đầu Chi nhánh vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại điểm 3 nêu trên người đứng đầu Chi nhánh chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Chi nhánh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đứng đầu Chi nhánh trở lại làm việc tại Chi nhánh hoặc cho đến khi thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Chi nhánh.
 5. Trường hợp người đứng đầu Chi nhánh không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu  Chi nhánh hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Chi nhánh.
 6. Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:
 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;
 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;
 • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

Dịch vụ xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo Luật sư Trí Nam thời gian thông thường hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam khoảng 10 ngày, chưa bao gồm thủ tục khắc dấu tròn chi nhánh và thời gian xin cấp Giấy chứng nhận mã số thuế. Chi nhánh chỉ đủ điều kiện đi vào kinh doanh khi có đủ 3 giấy tờ:

 1. Giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
 2. Giấy chứng nhận mã số thuế của chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
 3. Con dấu của chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo hoàn thành việc xin cấp 03 giấy tờ này nhanh, gọn. Dịch vụ cấp giấy phép thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện bởi các luật sư dày kinh nghiệm với giá trọn gói cạnh tranh.

Ngay hôm nay, quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ liên hệ.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.7450934.345.755

Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn