Giấy phép đầu tư là gì?

Theo Luật Trí Nam: Giấy phép đầu tư là văn bản ghi nhận hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư trên một địa bàn cụ thể, trong một thời gian xác định. Như vậy đặc điểm nổi bật của giấy phép đầu tư sẽ bao gồm:

 1. Có 2 loại giấy phép đầu tư đó là: Giấy phép đầu tư cấp cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam có tên gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy phép đầu tư cấp cho hoạt động đầu tư tại nước ngoài gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
 2. Bộ kế hoạch đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, và SKHĐT/ BQLKCN có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.
 3. Luật đầu tư chia thủ tục cấp giấy phép đầu tư thành 02 trường hợp:
 • Một là trường hợp phải thực hiện đăng ký đầu tư;
 • Hai là trường hợp không phải thực hiện đăng ký đầu tư nhưng nếu nhà đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì vẫn được cớ quan quản lý đầu tư cấp phép (Áp dụng đối với dự án đầu tư trong nước).

Như vậy, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một loại giấy phép đầu tư, là tên gọi mới của Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật đầu tư cũ năm 2005 và 2014. Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư (Khoản 11 Điều 3 Luật đầu tư 2020). 

Trường hợp phải xin cấp giấy phép đầu tư?

Đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhà đầu tư hoàn thành thủ tục thành lập công ty, góp vốn mua cổ phần tại nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Đối với hoạt động đầu tư trong nước thì nhà đầu tư phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp quy định tại Điều 37 Luật đầu tư 2020, bao gồm:

 1. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 2. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2020.

Hồ sơ cấp giấy phép đầu tư gồm những tài liệu nào?

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đâu tư gồm:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 2. Đề xuất dự án đầu tư;
 3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 4. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 5. Quyết định đầu tư;
 6. Tài liệu về địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gồm:

 1. Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 3. Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật đầu tư 2020;
 4. Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép theo quy định tại khoản 3 Điều 60 của Luật đầu tư 2020;

Thủ tục cấp giấy phép đầu tư như thế nào?

Quy trình cấp giấy phép đầu tư thường được tiến hành theo các bước sau:

 1. Bước 1: Nhà đầu tư xác lập địa điểm đầu tư và thông tin dự án đầu tư
 2. Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền
 3. Bước 3: Nhận giấy phép đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp luật yêu cầu
 4. Bước 4: Thực hiện việc góp vốn và triển khai dự án đầu tư theo nội dung đã cấp phép

Theo Luật Trí Nam giấy phép đầu tư ghi nhận các nội dung mà nhà đầu tư đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện đúng và đủ theo giấy phép đã cấp. Trương hợp có sự thay đổi, bổ sung thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư tại cơ quan cấp giấy phép này.

Dịch vụ cấp giấy phép đầu tư nhanh tại Luật Trí Nam

Như chúng tôi đã chia sẻ, xin cấp giấy phép đầu tư là dịch vụ pháp lý chuyên sâu của Luật Trí Nam, chúng tôi đảm bảo:

 1. Tư vấn đầy đủ cho nhà đầu tư về góp vốn, chuyển tiền góp vốn và quản lý tài khoản vốn đầu tư.
 2. Tư vấn hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần có để có đủ hồ sơ khai nộp.
 3. Dịch vụ có gói giải quyết nhanh thủ tục với mức phí cạnh tranh

Thực tiễn triển khai công việc cho khách hàng, Luật Trí Nam nhận thấy khi tiếp nhận yêu cầu công việc khách hàng sẽ cần thời gian, cần tham vấn ý kiến của Luật sư mới chốt được thông tin dự án đầu tư nên đăng ký. Do đó nếu Quý vị đang cần triển khai thủ tục đăng ký đầu tư ngay hôm nay hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn 0934.345.755.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc!

Xem thêm: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư