Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Theo Luật đầu tư thì công ty có vốn đầu tư nước ngoài là công ty được thành lập hợp pháp tại Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Theo khái niệm này thì công ty có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp Việt Nam và được hưởng các quyền lợi, đồng thời có các nghĩa vụ giống như doanh nghiệp Việt Nam.

Đặc điểm của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Luật Trí Nam công ty có vốn đầu tư nước ngoài có những đặc điểm sau:

 1. Công ty phải có chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 2. Công ty phải thực hiện việc góp vốn, chuyển nhượng vốn theo quy định của Luật đầu tư thông qua tài khoản vốn đầu tư.
 3. Công ty phải tuân thủ quy định về kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh.
 4. Công ty chỉ được kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật cho phép, cụ thể:
 • Kinh doanh các ngành nghề không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư, cấm kinh doanh theo quy định.
 • Kinh doanh các ngành nghề được Việt Nam cam kết trong các hiệp định thương mại hoặc nếu không có trong cam kết thì có văn bản pháp luật quy định về điều kiện kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Kinh doanh đúng phạm vi, quy mô đã đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Vì sao đa số công ty có vốn đầu tư nước ngoài thuộc quản lý của Cục thuế?

Căn cứ vào Thông tư 127/2015/TT-BTC Cục thuế trực tiếp quản lý đối với các doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp nhà nước.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Doanh nghiệp dự án BOT, BTO, BT do nhà đầu tư thành lập để thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý công trình dự án và để thực hiện dự án khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn (như thủy điện, bưu chính, viễn thông, xây dựng cơ bản...); doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn; doanh nghiệp có số thu ngân sách được phân bố cho nhiều địa bàn cấp tỉnh hoặc nhiều địa bàn cấp huyện trên cùng tỉnh, thành phố được thụ hưởng theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù, có tính chất pháp lý phức tạp như: hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, kế toán, kiểm toán, hoạt động pháp luật, khai khoáng.

Cũng theo quy định trên Cục thuế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và các nguyên tắc phân công quản lý thuế để đề xuất phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp nên nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chịu sự quản lý của chi cục thuế.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có được mua bất động sản?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài do là doanh nghiệp Việt Nam nên quy định về tài sản góp vốn, tài sản công ty cũng tuân thủ theo quy định nói chung. Tuy nhiên đối với bất động sản, quy định áp dụng cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài có sự khác biệt sau:

1. Trường hợp công ty vốn đầu tư nước ngoài mua nhà ở

Theo quy định tại Điều 159 Luật Nhà ở công ty có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 160 Luật Nhà ở thì được mua nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 162 Luật Nhà ở thì chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài chỉ được sử dụng nhà ở để bố trí cho những người đang làm việc tại tổ chức đó, không được dùng nhà ở để cho thuê, làm văn phòng hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Theo Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, trường hợp trước khi hết hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức nước ngoài bán nhà ở thì người mua nhà ở nếu là tổ chức nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được sở hữu nhà ở trong thời hạn còn lại.

2. Trường hợp công ty vốn đầu tư nước ngoài mua mua, sở hữu và cho thuê bất động sản không phải là nhà ở

Căn cứ theo Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản quy định về đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, theo đó:

 • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó.
 • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức được quy định tại Khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản.
 • Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành không quy định về việc Công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản dưới hình thức mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê.

Trên thực tế có rất nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có sự khác biệt với doanh nghiệp Việt Nam như biển số xe ô tô đăng ký dưới tên công ty vốn nước ngoài, Quy định về nội quy lao động đối với công ty vốn nước ngoài,... Quý khách hàng cần tư vấn liên hệ Luật Trí Nam ngay hôm nay

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: hanoi@luattrinam.vn