Công văn giải trình thuế cần có nội dung gì?

Theo chúng tôi nội dung giải trình sẽ quyết định việc công văn giải trình trình bày theo cách thức nào, nội dung công văn giải trình thuế cần có là gì? Thông thường công văn giải trình có hai loại

  • Công văn giải trình về các nội dung chưa đúng, chưa chính xác mà bạn thấy được trong thông báo gửi từ cơ quan thuế. Loại công văn này nên viết theo hướng diễn dịch trong đó tổng hợp ý kiến chính trong đầu công văn, sau đó diễn giải trong nội dung công văn.
  • Hai là công văn giải trình các sự việc liên quan tới đối tượng bị xử phạt thuế, truy thu thuế để xin giảm nhẹ chế tài bị áp dụng. Loại công văn này thường viết theo hướng quy nạp tức là đi từ trình bày các nội dung, sự việc, quy định mà mình vận dụng sau đó tổng hợp vấn đề muốn được đề nghị ở cuối.

Mẫu công văn giải trình thuế mới nhất

CÔNG TY …

----------

Số: 01/20…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY

- Mã số thuế:

- Địa chỉ trụ sở chính:  … Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật:

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- Điện thoại: …

Ngày …, chúng tôi kiểm tra thông tin doanh nghiệp trên trang thông tin của Tổng cục thuế thấy rằng công ty TNHH … của chúng tôi đang ở tình trạng “Doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế”. Thực tế:

1. Công ty hoạt động kinh doanh tại địa chỉ … ổn định và liên tục từ … đến nay và chấp hành đầy đủ quy định về treo biển hiệu doanh nghiệp.

2…

3…

Bởi các lý do trên chúng tôi cho rằng doanh nghiệp bị chuyển sang trạng thái “Doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế” là không đúng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vi vậy chúng tôi làm công văn này kính đề nghị chi cục thuế … xem xét các vấn đề sau:

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

Mẫu công văn giải trình sai phạm về thuế

CÔNG TY …

----------

Số: 01/20…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY

- Mã số thuế:

- Địa chỉ trụ sở chính:  … Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật:

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- Điện thoại: …

Ngày …. tháng … năm …, chúng tôi nhận được Thông báo số  … của Chi cục thuế quận …. về việc ………. Chúng tôi xin được giải trình các nội dung trong thông báo như sau:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Công ty … kính đề nghị Chi cục thuế quận ……… xem xét, tạo điều kiện cho Công ty …

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

Công văn giải trình thuế TNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

 

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …

Họ và tên: …

CCCD số:

Mã số thuế cá nhân:…

Ngày …. tháng … năm …, Tôi nhận được Thông báo số  … của Chi cục thuế quận …. về việc yêu cầu nộp số tiền thuế thu nhập cá nhân là .... Tôi thấy rằng nội dung thông báo có các điểm không đúng như sau:

1. Về doanh thu chịu thuế TNCN: …

2. Về các khoản giảm trừ thuế TNCN: …

3. Về …

Bởi các lẽ trên tôi kính đề nghị Chi cục thuế quận ……… xem xét, tạo điều kiện cho tôi …

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trên đây là hướng dẫn cách viết công văn giải trình thuế để mọi người tham khảo và áp dụng trong thực tiễn. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho mọi người.

Nổi bật:

+ Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

+ Thủ tục thành lập chi nhánh

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể