Điều kiện được hưởng trợ cấp thôi việc, mất việc gồm:

 • Người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên tính đến ngày thôi việc, mất việc (khoản 1 Điều 8 Nghị định 145 hướng dẫn Điều 46 Bộ luật lao động năm 2019)
 • Được hưởng trợ cấp thôi việc nếu hợp đồng lao động chấm dứt do:
 1. Do hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp phải gia hạn cho người lao động là thành viên Ban lãnh đạo tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn HĐLĐ (trước đó là trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn HĐLĐ);
 2. Hoàn thành công việc theo hợp đồng;
 3. Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
 4. Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không được trả tự do (trước đó quy định là đang bị kết án tù giam), tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng theo bản án, quyết định của Toà án;
 5. Người lao động chết; bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết;
 6. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (bổ sung thêm);
 7. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp.
 • Được hưởng trợ cấp mất việc khi hợp đồng lao động chấm dứt do:
 1. Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
 2. Người sử dụng lao động chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Người lao động không thuộc trường hợp:
 1. Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định (trước đó quy định là người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu);
 2. Người lao động tự ý bỏ việc từ 05 ngày liên tục trở lên mà không có lý do chính đáng như nghỉ ốm đau, điều dưỡng, bị tạm giam, tạm giữ,…

Cách tính trợ cấp thôi việc, mất việc

 • Cách tính trợ cấp thôi việc theo quy định mới

Tiền trợ cấp thôi việc = ½ X Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc X Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc

 • Cách tính trợ cấp mất việc theo quy định mới

Tiền trợ cấp mất việc = Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc X Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và thời gian đã được chỉ trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

 • Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế gồm:

+ Thời gian trực tiếp làm việc;

+ Thời gian thử việc (quy định mới);

+ Thời gian được người sử dụng lao động cử đi học;

+ Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản;

+ Thời gian nghỉ điều trị, phục hồi chức năng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương;

+ Thời gian nghỉ để thực hiện nghĩa vụ công mà được người sử dụng lao động trả lương;

+ Thời gian ngừng việc không do lỗi của người lao động (bỏ quy định về thời gian nghỉ việc không do lỗi của người lao động);

+ Thời gian nghỉ hằng tuần;

+ Thời gian nghỉ việc hưởng nguyên lương;

+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại điện người lao động (trước đó quy định là thời gian nghỉ việc để hoạt động công đoàn);

+ Thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

 • Thời gian đã tham gia BHTN gồm:

+ Thời gian người lao động đã tham gia BHTN (trước đó quy định là thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp);

+ Thời gian người lao động thuộc diện không phải tham gia BHTN nhưng được người sử dụng lao động chi trả cùng với tiền lương một khoản tiền tương đương với mức đóng BHTN.

 • Lưu ý: Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc được tính theo năm (đủ 12 tháng) nên các trường hợp lẻ tháng sẽ được làm tròn:

+ Có tháng lẻ ít hoặc bằng 06 tháng được tính bằng 1/2 năm;

+ Trên 06 tháng được tính bằng 01 năm.

Mức lương để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc

Theo theo khoản 5 Điều 8 Nghị định 145, tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc. Đặc biệt, nghị định này đã bổ sung cách xác định tiền lương tính trợ cấp thôi việc trong trường hợp người lao động làm việc theo nhiều hợp đồng kế tiếp nhau:

 • Là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động cuối cùng.
 • Nếu hợp đồng lao động cuối cùng bị tuyên vô hiệu (vì có nội dung tiền lương thấp hơn mức tối thiểu vùng hoặc mức trong thỏa ước lao động tập thể) thì tiền lương tính trợ cấp sẽ do các bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu vùng hoặc mức lương theo thỏa ước lao động tập thể.

Mức trợ cấp mất việc tối thiểu người lao động được hưởng

Căn cứ theo Điều 47 Bộ luật lao động 2019 thì mức trợ cấp mất việc tối thiểu bằng 2 tháng tiền lương.

Trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc

Theo quy định thì giả định người lao động thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc thì thời gian tính tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho công ty trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được công ty chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc.

Như vậy, nếu công ty đã đóng bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên trong suốt quá trình nhân viên làm việc tại công ty thì không phải chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, khi một người lao động nghỉ việc, hãy kiểm tra lại thông tin đóng bảo hiểm thất nghiệp mà công ty đã thực hiện cho bản thân mình trước khi yêu cầu công ty chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc.

Trên đây là chia sẻ của Luật sư Trí Nam về cách tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc. Chúc quý vị thành công!

Tham khảo: Dịch vụ giấy phép lao động cho người nước ngoài