Nguyên tắc soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa bao gồm:

  • Hợp đồng ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành tương ứng với từng loại hàng hóa cụ thể.

Ví dụ: Mua bán thuốc áp dụng theo Luật dược

  • Nội dung hợp đồng áp dụng theo luật thương mại 2005.
  • Thỏa thuận của hợp đồng không được trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Ví dụ: Hợp đồng mua bán được lập khống để chốn thuế sẽ vô hiệu.

Hợp đồng mua bán hàng hóa cần có các nội dung sau:

✔ Chủ thể giao kết hợp đồng: Hợp đồng cần chi tiết thông tin để xác định chủ thể của hợp đồng, vài trò trong hợp đồng mua bán

Ví dụ: Đối với công ty xác định qua Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ và thông tin người đại diện. Nên đây là các thông tin cần có.

Đối với hợp đồng có tham gia của bên bản lãnh, bên thứ 3 thì cần xác định rõ thông tin và vai trò của các bên này trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc giải quyết tranh chấp hợp đồng.

✔ Giá mua bán: Giá mua bán được phép tự do thỏa thuận, ngoại trừ thỏa thuận mức giá quá cao gấp 10, 20 lần giá bán hàng hóa thông thường thì căn cứ giá cao, hay thấp không là yếu tố cho thấy sự cưỡng ép, ép buộc trong kinh doanh để làm căn cứ hủy bỏ hợp đồng, tuyên bố hợp đồng vô hiệu.

✔ Phương thức và thời gian thanh toán: Các bên cần ghi rõ phương thức thanh toán (chuyển khoản hay tiền mặt) và thời gian thanh toán cụ thể với số tiền thanh toán của từng đợt. Để đảm bảo an toàn, các bên có thể mở LC hoặc sử dụng các biện pháp bảo lãnh tại ngân hàng cho việc thanh toán.

✔ Thời điểm giao nhận: Đối với bên mua, cần quy định rõ những điều kiện kèm theo và thời điểm cụ thể trong tiến trình mua bán để bên bán thực hiện nghĩa vụ trong việc chuyển giao hàng theo quy định của hợp đồng.

✔ Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên: Các bên cần chi tiết hóa các nghĩa vụ trong giai đoạn trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng cũng như thời điểm chấm dứt cụ thể.

✔ Điều khoản ràng buộc trách nhiệm: Các bên có thể dự trù các tình huống đối phương có thể vận dụng để không thực hiện hợp đồng mà soạn thảo những điều khoản thích hợp, như trách nhiệm của bên mua khi không thanh toán, hoặc trách nhiệm của bên bán khi không chuyển giao hàng hóa của hợp đồng.

✔ Thời hạn thực hiện hợp đồng: Trong hợp đồng cần quy định rõ thời điểm bắt đầu có hiệu lực và chấm dứt, hoặc những căn cứ phát sinh dẫn đến hợp đồng chấm dứt hiệu lực.

✔ Điều khoản giải quyết tranh chấp: Tranh chấp có thể được đưa ra Tòa án có thẩm quyền hoặc Trọng tài thương mại để giải quyết.

Điều khoản giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán cần có

Bản chất của việc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán đó là: Bên có quyền thì muốn đòi nhiều nhất, còn bên có nghĩa vụ thì muốn thực hiện ít nhất. Do vậy những điều khoản thường được các bên sử dụng để tạo lợi thế trong đàm phán hoặc đưa ra yêu cầu khởi kiện khi giải quyết tranh chấp hợp đồng gồm:

  1. Thỏa thuận bồi thường thiệt hại
  2. Thỏa thuận phạt hợp đồng
  3. Thỏa thuận tính lãi suất chậm trả
  4. Thỏa thuận sự kiện bất khả kháng
  5. Thỏa thuận chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng mua bán

Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa

Soạn thảo hợp đồng mua bán là dịch vụ pháp lý nổi bật của Luật sư Trí Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, luật sư Trí Nam đảm bảo khi được yêu cầu sẽ đảm bảo sự chắc chắn cho hợp đồng đồng thời tạo thuận lợi cho các bên trong việc thực hiện hợp đồng.

Quý khách hàng cần báo giá vui lòng liên hệ

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0904.588.557

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.