Ngoài giám đốc, ai là người có thẩm quyền đại diện công ty?

Giám đốc là chức danh điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của công ty theo luật định và theo điều lệ công ty. Do đó chức danh này đồng thời với quyền đại diện công ty. Tuy nhiên:

✔ Theo Bộ luật dân sự 2015 thì công ty có thể bổ nhiệm nhiều người đại diện để thực hiện các công việc khác nhau.

✔ Theo Luật doanh nghiệp 2020 thì ngay đối với người đại diện theo pháp luật thì công ty cũng được quyền đăng ký nhiều người đại diện theo pháp luật.

Quý khách hàng cần tìm hiểu thêm quy định về người đại diện công ty vui lòng tham khảo theo đường dẫn dưới đây.

Tham khảo: Ai có thẩm quyền đại diện công ty

Tranh chấp giữa Giám đốc và công ty thì ai đại diện cho công ty

Do công ty có thể có nhiều người đại diện nên tùy theo tổ chức bộ máy quản lý của từng công ty mà câu trả lời sẽ khác nhau. Trong đó:

✔ Trường hợp tranh chấp với Giám đốc thuộc trường hợp mà luật định có quy định sẵn người có thẩm quyền đại diện công ty thì áp dụng theo quy định pháp luật (Tham khảo chi tiết ở nội dung tiếp theo).

✔ Trường hợp công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật thì người đại diện theo pháp luật còn lại có quyền nhân danh công ty để giải quyết tranh chấp với giám đốc.

✔ Trường hợp công ty chỉ có Giám đốc là người đại diện theo pháp luật thì công ty cử người đại diện theo ủy quyền hoặc bầu bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật để đại diện công ty.

Ngoài ra công ty cũng có thể lựa chọn bổ sung thêm chức năng đại diện cho một trong những chức danh quản lý còn lại để đại diện công ty giải quyết tranh chấp với giám đốc ví dụ chủ tịch công ty.

Tham khảo: Chức danh quản lý trong công ty gồm những ai?

Những người luật định là đại diện công ty khi khởi kiện Giám đốc

✔ Thứ nhất, đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty có thể nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Giám đốc công ty do vi phạm quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Giám đốc trong trường hợp:

- Quy định tại Điều 71 Luật doanh nghiệp 2020;

- Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với quyền và nghĩa vụ được giao;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

✔ Thứ hai, đối với công ty cổ phần, Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với Giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho công ty hoặc người khác trong trường hợp sau đây:

- Vi phạm trách nhiệm của người quản lý công ty theo quy định tại Điều 165 của Luật doanh nghiệp 2020;

- Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với quyền và nghĩa vụ được giao;

- Lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Giải quyết tranh chấp nội bộ công ty uy tín

Luật Trí Nam chuyên pháp luật kinh tế là địa chỉ uy tín để Khách hàng tin dùng dịch vụ pháp lý trong việc giải quyết tranh chấp nội bộ công ty uy tín. Phương thức triển khai công việc của Luật sư đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả và luôn tận tâm trong việc tìm kiếm phương thức giải quyết tranh chấp đơn giản nhất nên luôn nhận được đánh giá hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ. Ngay hôm nay khi quý vị có nhu cầu mời Luật sư hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số 0904.588.557. Chúng tôi rất mong được hợp tác.

Tham khảo: Dịch vụ luật sư uy tín