Không kê khai thuế TNCN khi có chuyển nhượng vốn có vi phạm không?

✔  Căn cứ quy định về kỳ kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn theo điểm b khoản 1 điều 6 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập: Áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng.”

✔  Căn cứ theo khoản 4 điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: Khai thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

“- Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập.

- Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện khấu trừ thuế và khai thuế theo khoản 1 Điều này. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là cá nhân thì chỉ khai thuế theo từng lần phát sinh không khai quyết toán thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ.

- Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì Doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.

- Trường hợp Doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân thì Doanh nghiệp thực hiện việc khai thay hồ sơ khai thuế của cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của doanh nghiệp.”

Như vậy, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn thuộc trường hợp kê khai theo từng lần phát sinh thu nhập chịu thuế. Nên nếu doanh nghiệp bạn không thực hiện hồ sơ kê khai thuế TNCN khi có chuyển nhượng cổ phần – vốn góp là sai phạm, sẽ bị cơ quan thuế xử phạt khi phát hiện.

Tham khảo: Phân biệt thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế

Thời hạn kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

✔  Cá nhân khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp khai thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

✔  Trường hợp DN nộp thuế thay cho cá nhân thì thời điểm nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước thời điểm làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp tiền thuế TNCN (nếu có) từ chuyển nhượng cổ phần – vốn góp

Thời hạn nộp tiền thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.

Tham khảo: Tư vấn thuế TNCN qua điện thoại

Hồ sơ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

✔  Cổ đông, thành viên trực tiếp kê khai thuế với cơ quan thuế

Tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn Mẫu 04/CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92.

✔  Doanh nghiệp kê khai thay cho cổ đông, thành viên

+ Tờ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn Mẫu 06/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư 92), trên phần mềm HTKK cũng có mẫu này.

+ Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

+ Tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, hợp đồng mua lại phần vốn góp trong trường hợp có vốn góp do mua lại.

+ Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

Căn cứ vào hồ sơ khai thuế, Cơ quan thuế lập Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 04/TBT-CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92 gửi cho cá nhân (kể cả trường hợp không phát sinh số thuế phải nộp).

Dịch vụ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

Luật Trí Nam với vai trò công ty dịch vụ đăng ký kinh doanh kiêm kế toán thuế nhận dịch vụ soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ chuyển nhượng vốn, hồ sơ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn cho doanh nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ liên hệ ngay với chúng tôi để được trợ giúp.

✔  Điện thoại: 0934.345.745

✔  Tư vấn thuế TNCN qua điện thoại: 19006196

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo:

>> Thủ tục chuyển nhượng cổ phần, vốn góp

>> Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phần, vốn góp

>> Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vốn góp