Cơ sở để xác định số thuế được miễn là thu nhập tính thuế, không phải thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều người nhầm lẫn giữa hai khái niệm này dẫn đến sai sót trong quá trình xác định thu nhập được miễn thuế. Theo quy định của Luật thuế thì đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

KHÁI NIỆM THU NHẬP CHỊU THUÊ VÀ THU NHẬP TÍNH THUẾ

1. Thu nhập chịu thuế là tiền đề, cơ sở để xác định thu nhập tính thuế

Ví dụ: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm: Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ đầu tư vốn

2. Thu nhập tính thuế là tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh ( bao gồm tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thù lao, tiền thưởng,…và từ kinh doanh ) trừ đi các khoản đóng bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản giảm trừ theo quy định.

Ví dụ: Trong các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đã nêu thì thu nhập từ kinh doanh chỉ bao gồm các khoản sau là thu nhập tính thuế: Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tất cả các lĩnh vực,...

CÁCH XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ

Với khái niệm ở trên, cách xác định thu nhập tính thuế sẽ như sau:

  1. Bước 1: Xác định khoảng thời gian khai thuế
  2. Bước 2: Xác định các khoản thu nhập chịu thuế
  3. Bước 3: Xác định các khoản thu nhập chịu thuế được miễn, giảm khi nộp thuế.
  4. Bước 4: Xác định thu nhập tính thuế theo công thức

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản miễn, giảm trong thu nhập chịu thuế

Tham khảo: Cách xác định khoản thu nhập chịu thuế TNCN hiện nay

CÓ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TỜ KHAI THUẾ BỊ SAI

Xác định nhầm thu nhập chịu thuế dẫn đến việc người khai thuế phải điều chỉnh lại tờ khai thuế bị sai. Về nguyên tắc người khai thuế phải tự chịu trách nhiệm với thông tin kê khai nên:

  • Người khai thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đã khai trừ trường hợp được cơ quan quản lý thuế chấp nhận cho nộp tiền thuế bằng với thông tin trong tờ khai điều chỉnh.
  • Điều chỉnh tờ khai thuế trong hạn định Luật quản lý thuế cho phép không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Chúc các bạn thành công.  

Tham khảo:

>> Mức thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

>> Đăng ký hộ kinh doanh cá thể