Quy định về nghĩa vụ xây dựng nội quy lao động của doanh nghiệp

✔ Công ty ban hành nội quy lao động vừa là điều kiện cần để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng lao động vừa là điều kiện bắt buộc khi quy mô công ty thuộc quy định tại Luật lao động 2019. Như vậy lý do công ty phải xây dựng nội quy lao động được hiểu theo 2 hướng độc lập là yêu cầu bắt buộc từ cơ quan quản lý nhà nước và yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn quản lý lao động.

✔ Doanh nghiệp, tổ chức (người sử dụng lao động) sử dụng từ 10 lao động trở lên phải có Nội quy lao động bằng văn bản. Do đó nếu sử dụng dưới 10 lao động thì không phải đăng ký nội quy lao động, tuy nhiên nếu doanh nghiệp vẫn ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực của nội quy lao động do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động; trường hợp không ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận nội dung kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

✔ Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (Sở lao động – thương binh và xã hội tại nơi đăng ký kinh doanh). Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

✔ Nếu không tuân thủ quy định nói trên, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Mẫu nội quy lao động theo quy định mới

Từ 01/01/2021 áp dụng Bộ luật lao động năm 2019 nội dung mẫu nội quy lao động cũng thay đổi theo. Luật sư Trí Nam đang cập nhật nội dung mới này và sẽ chia sẻ cho Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Những nội dung cần có của Nội quy lao động

Các doanh nghiệp thường có nhiều tài liệu hướng dẫn người lao động chấp hành nội dung ghi nhận trong nội quy lao động như Bảng nội quy chung, Bảng nội quy công ty,… Nhưng về thực tế mỗi doanh nghiệp chỉ có một nội quy lao động duy nhất, căn cứ Điều 118 Bộ luật lao động 2019 nội dung của nội quy lao động sẽ có những ý cơ bản sau

1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

2. Trật tự tại nơi làm việc: Quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động (trừ trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình).

3. An toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: Trách nhiệm nắm vững các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuân thủ nội quy, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc.

4. Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: Danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

5. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: Danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Cách đăng ký nội quy lao động tại Sở LĐTBXH

✔ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đăng ký kinh doanh.

✔ Hồ sơ đăng ký Nội quy lao động bao gồm:

1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

2. Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

3. Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

4. Nội quy lao động.

✔ Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc nộp trực tuyến qua website của Sở LĐ-TB&XH nơi đăng ký kinh doanh.

✔ Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, Sở LĐ-TB&XH cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

✔ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì Sở LĐ-TB&XH thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

✔ Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

Dịch vụ soạn thảo nội quy lao động và đăng ký nội quy lao động

Luật Trí Nam nhận dịch vụ pháp lý trọn gói trong việc soạn thảo nội quy lao động cho doanh nghiệp, tổ chức đồng thời triển khai thủ tục đăng ký nội quy lao động tại Sở lao động thương binh xã hội tỉnh, thành phố. Quý khách hàng cần sử dụng dịch vụ ngay hôm nay hãy liên hệ luật sư theo số: 0934.345.745 để được báo giá chi tiết.

Chúng tôi rất mong được đồng hành cùng Quý khách hàng trong công việc.