Thẩm quyền của Tòa án giải quyết việc dân sự quy định thế nào?

Do yêu cầu giải quyết việc dân sự rất đa dạng, từ các thủ tục cá nhân như xác định cha cho con, tuyên bố người đã chết,... đến các yêu cầu về kinh doanh thương mại như yêu cầu tuyên bố hợp đồng công chứng vô hiệu,... Do đó xác định thẩm quyền Tòa án giải quyết vụ việc dân sự khá phức tạp.

✔ Thứ nhất, Bộ luật tổ tụng dân sự 2015 xác định xem yêu cầu dân sự thuộc Tòa án cấp huyện hay cấp tỉnh. Ví dụ: Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi có trụ sở trung tâm trọng tài.

✔ Thứ hai, xác định thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ, ví dụ: Thủ tục yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn thuộc Tòa án cấp huyện nơi một trong hai bên vợ chồng cư trú, làm việc.

Quý khách hàng có thể gọi điện tới Luật sư Trí Nam để chúng tôi xác định thẩm quyền của Tòa án giải quyết vụ việc dân sự mà bạn đang cần triển khai. Thông tin liên hệ xin gọi 0904.588.557.

Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự viết tay có được chấp thuận

Pháp luật không quy định đương sự bắt buộc phải mua đơn tại Tòa án tiếp nhận vụ việc, do đó người yêu cầu chỉ cần đảm bảo nội dung Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự có đủ các nội dung có trong mẫu 92-DS ban hàng theo nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP là được.

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự về ly hôn như thế nào?

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự về ly hôn thường được gọi bằng cái tên phổ thông hơn đó là “Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn” hoặc “đơn xin thuận tình ly hôn”. Nói đến đây chắc sẽ giúp quý vị khi tìm hiểu về mẫu đơn, thủ tục ly hôn sẽ không bị rối, nhầm lẫn.

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự gửi Tòa án mới nhất

Tải: Mẫu 92-DS đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v:  )(1)

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN  (2)

Họ tên người yêu cầu:

1. Họ và tên:

Sinh năm:       

Địa chỉ(4):

Số điện thoại:… Fax:  

Địa chỉ thư điện tử: (nếu có).

2. Họ và tên:

Sinh năm:       

Địa chỉ:                       

Số điện thoại:… Fax:  

Địa chỉ thư điện tử:… (nếu có).

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5)

việc như sau:

1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết(6):

5. Thông tin khác(7):

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có(8):

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

                 , ngày       tháng          năm …(9)

NGƯỜI YÊU CẦU(10)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 92-DS:

(1) Ghi loại việc dân sự mà yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (Ví dụ: Yêu cầu tuyên bố một người mất tích; yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi,…).

(2) và (5) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đó.

(4) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). Ghi địa chỉ nơi làm việc nếu người yêu cầu là cá nhân (ví dụ: Công ty TNHH Hải An, số 264 phố ĐC, quận BĐ, thành phố H).

(6) Ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, địa chỉ nơi làm việc của những người mà người yêu cầu cho rằng có liên quan đến vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.

(7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(8) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có những gì, là bản sao hay bản chính, đánh số thứ tự (ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của…; 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của….).

(9) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(10) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu đó; nếu là cơ quan tổ chức yêu cầu thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Dịch vụ luật sư thay mặt yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự cho khách hàng

Công ty Luật Trí Nam nhận thực hiện nhanh, uy tín thủ tục yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự cho khách hàng. Đối với yêu cầu dân sự để phục vụ cho các hoạt động tố tụng khác ví dụ: Yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình khởi kiện tranh chấp hợp đồng tại Trọng tài; Yêu cầu tuyên bố người mất tích để khởi kiện đòi nợ; ... thì Luật sư sẽ tư vấn hỗ trợ thêm cho khách hàng cách giải quyết nhanh vướng mắc chính đang cần giải quyết song song với việc thực hiện yêu cầu được thuê.

Chúng tôi là các luật sư giỏi, tận tâm trong công việc nên đảm bảo giải quyết tốt, hiệu quả công việc của thân chủ khi được nhờ. Thông tin liên hệ Luật sư vui lòng gọi 0904.588.557.

Tham khảo: Dịch vụ luật sư tại Hà Nội