Hướng dẫn làm công văn đề nghị yêu cầu thanh toán công nợ

Đối tác chậm trả tiền theo thỏa thuận hợp đồng là trường hợp thường gặp hiện nay. Vì là đối tác của nhau, nên các bên có thể soạn Mẫu công văn đề nghị thanh toán mang tính chất nhắc nhở lịch thanh toán đến hẹn và cũng là một văn bản pháp lý quan trọng chứng minh một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng khi xảy ra các tranh chấp tại tòa án.

Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ thường có nội dung sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CÔNG NỢ

Kính gửi: ....

Thực hiện Hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty .... về việc …, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại Điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo Khoản 2 Điều 3 Tiến độ thanh toán quy định: Bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng quy định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty ....

Số tài khoản: 123456789999 tại Ngân hàng VCB

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

THAY MẶT CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN A

Các giao dịch thanh toán là các giao dịch phổ biến, thường xuyên nhất trong hoạt động kinh doanh và việc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cũng là một trong nhưng điều thường gặp trong các giao dịch. Vì vậy sử dụng phương thức thông báo bằng công văn để yêu cầu thanh toán là một trong những vấn đề hết sức cần tiết và quan trọng về mặt pháp lý.

Hướng dẫn làm thông báo đòi nợ

Theo Luật Trí Nam tính chất của thông báo đòi nợ sẽ căng hơn do với công văn đề nghị thanh toán ở mục trên. Bởi nội dung thông báo có tính chất khẳng định, ghi nhận các sự việc theo hướng phải làm và làm khi nào chứ không thiên về tiếp nhận phản hồi, đối đáp giống công văn.

Mẫu thông báo đòi nợ thường có các nội dung sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ....

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi: Ông/Bà  …

CCCD số: 1234567899 do Cục cảnh sát cấp ngày …

Thực hiện theo hợp đồng thuê nhà ngày … ký giữa Ông …… và tôi, tôi đã giao đúng chất lượng ngôi nhà theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên cũng đã xác nhận về quá trình bàn giao nhà vào ngày

Theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều 3: giá thuê và phương thức thanh toán) thì bên thuê nhà phải thanh toán tiền thuê nhà cho bên A bằng tiền mặt bốn tháng một lần vào năm thuê đầu tiên và từ năm thứ hai trở đi thì thanh toán sáu tháng một lần. Thời gian để thanh toán là trong mười ngày đầu tiên của của mỗi kỳ thanh toán. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên thuê nhà là Ông … vẫn không có thanh toán đúng khoản tiền theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở được nêu ở trên.

Vậy tôi kính đề nghị Ông … thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông … Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp pháp lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật để buộc Ông ….phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Ông/Bà.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

BÊN CHO THUÊ NHÀ

Hướng dẫn làm giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán là văn bản xác định khoản thanh toán đến hạn, đến chu kỳ thanh toán theo hợp đồng hoặc thanh toán các khoản hàng hóa mua bán, giao dịch theo hợp đồng. Mẫu giấy đề nghị thanh toán mang tính chất truyền đạt thông tin khác với công văn đề nghị yêu cầu thanh toán mang tính chất thúc dục việc thanh toán chậm chế, thì mẫu giấy đề nghị thanh toán làm rõ, đưa ra các thông tin thanh toán minh bạch theo thỏa thuận trước đó.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC có nội dung sau

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi:

Họ và tên người đề nghị thanh toán :....

Bộ phận (Hoặc địa chỉ) :..

Nội dung thanh toán :

Số tiền : ....

(Viết bằng chữ) :....

(Kèm theo ... chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt

 

Hướng dẫn làm thư đề nghị thanh toán

Hoạt động thanh toán là một trong những yếu tố thường xuyên của mỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp - Trong nhiều trường hợp hoạt động này đòi hỏi sự tế nhị trong yêu cầu cung như nội dung đề nghị. Công ty luật Minh Khuê đưa mẫu thư đề nghị thanh toán đề quý khách hàng tham khảo. Mẫu thư đề nghị thanh toán là văn bản nhắc nhở mang tính chất nhẹ nhàng nhất đối với khoản thanh toán đến hạn và thể hiện tinh thần hợp tác có thiện chí với các đối tác lớn hơn mình.

Đơn vị: 

Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 20...

THƯ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Họ và tên người đề nghị:

Số giấy GT, CMT :

Bộ phận công tác:

Số tiền đề nghị thanh toán :

Bằng chữ :

Hình thức thanh toán: Tiền mặt /Chuyển khoản

Thời hạn thanh toán : …

Tên dự án/hợp đồng:…

Mã dự án : …

Trả cho đơn vị : …

Số tài khoản : …

Tại Ngân hàng: …

Nội dung thanh toán: …

Kèm theo .... chứng từ.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trí Nam về mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ, yêu cầu trả tiền và cách làm công văn đề nghị thanh toán. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho quý khách hàng trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Dịch vụ nổi bật

+ Thành lập công ty trọn gói

+ Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền