Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài được xem xét cấp giấy phép lao động để làm việc tại Việt Nam khi thỏa thuận lao động với công ty đáp ứng đúng quy định của Bộ luật lao động 2019, Nghị định 152/2020/NĐ-CP, đồng thời bản thân người nước ngoài có đủ trình độ và kinh nghiệm mà pháp luật yêu cầu. Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo đó sẽ bao gồm:

 • Trường hợp tuyển dụng người lao động nước ngoài thuộc trường hợp cấp giấy phép lao động theo luật định (Ví dụ: Thỏa thuận lao động có thời hạn trên 03 tháng và nội dung công việc đảm nhận không trái đạo đức xã hội, ...)
 • Người nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên.
 • Người lao động có đủ sức khỏe để làm việc và được Bệnh viện, phòng khám có chức năng khám sức khỏe cho người lao động xác nhận vào giấy khám sức khỏe.
 • Người lao động không trong thời hạn chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ tạo Việt Nam và nước mang quốc tịch.
 • Người lao động có trình độ, chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định tại nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 • Công ty sử dụng người lao động không bị đóng mã số thuế, bị cấm sử dụng lao động nước ngoài.
 • Việc nhận người nước ngoài vào làm việc tuân thủ đúng quy trình quy định tại nghị định 152/2020/NĐ-CP về việc cần làm trước khi giao kết hợp đồng lao động và các bước đề nghị cấp giấy phép lao động tại cơ quan có thẩm quyền.

Thỏa thuận lao động với người nước ngoài cần điều kiện gì?

Hợp đồng sẽ phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, theo đó

 • Đối với người lao động nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phải các văn bản: Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;
 • Đối với người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ phải có văn bản: Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
 • Đối với người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam phải các văn bản:
 1. Văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc
 2. Văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 • Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật thì phải các văn bản: Văn bản của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc.

Trường hợp người nước ngoài được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Việc cấp giấy phép lao động nước ngoài được áp dụng cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cụ thể gồm các đối tượng như sau:

 1. Thực hiện hợp đồng lao động;
 2. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 3. Nhà đầu tư góp vốn vào công ty Việt Nam, thành lập công ty Việt Nam nhưng góp vốn dưới 3 tỷ đồng Việt Nam;
 4. Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
 5. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 6. Chào bán dịch vụ;
 7. Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 8. Tình nguyện viên;
 9. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 10. Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 11. Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;
 12. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Vướng mắc khi xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo các điều kiện này thì vướng mắc thường gặp trong thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thường bao gồm:

✔  Khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động đôi khi vì thời hạn visa của người nước ngoài sắp hết hoặc do yêu cầu của cơ quan quản lý địa phương khi phát hiện người nước ngoài làm việc nhưng chưa được cấp giấy phép lao động mà công ty cần rút ngắn thủ tục cấp giấy phép lao động. Về nguyên tắc thì thời gian xin cấp giấy phép lao động có thể rút ngắn với chỉ 10 ngày (Đã bao gồm thủ tục đăng ký danh sách người nước ngoài làm việc tại công ty). Để thực hiện việc cấp nhanh giấy phép lao động công ty cần đề xuất với cán bộ giải quyết thủ tục. Ở Luật Trí Nam với dịch vụ xin cấp giấy phép lao động nhanh chúng tôi luôn đảm bảo điều này.

✔  Vướng mắc thứ hai thường gặp phải đó là chuẩn bị bản hợp pháp hóa lãnh sự bằng đại học, xác nhận kinh nghiệm của người nước ngoài phù hợp với vị trí lao động cần tuyển dụng. Do không kiểm tra kỹ điều kiện cần đáp ứng mà nhiều trường hợp cơ quan quản lý lao động từ chối hồ sơ xin cấp giấy phép lao động mà doanh nghiệp khai nộp.

Những sai phạm thường gặp khi sử dụng lao động nước ngoài

Với 12 năm triển khai dịch vụ cấp giấy phép lao động, Luật Trí Nam nhận thấy những sai phạm thường gặp của các công ty đăng ký sử dụng lao động nước ngoài bao gồm:

 1. Thứ nhất, công ty có sử dụng lao động nước ngoài nhưng không đăng ký với Sở LĐTBXH. Sai phạm này phổ biến ở các công ty có người nước ngoài do ít cư trú tại Việt Nam nên không xin giấy phép lao động. Khi cần xin thì sai phạm mới hiện hữu và bị xử phạt.
 2. Thứ hai, công ty đã xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài nhưng không thực hiện đúng các nghĩa vụ theo Bộ luật lao động bao gồm đóng bảo hiểm xã hội, báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài,...
 3. Thứ ba, người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam nhưng dùng visa không đúng mục đích dẫn đến sai phạm về luật xuất nhập cảnh.

Với các sai phạm này thì chủ yếu phát sinh cho lỗi vi phạm đầu tiên. Mức xử phạt doanh nghiệp không xin giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:

 • Bị đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 1 - 3 tháng
 • Xử phạt hành chính 30 - 45 triệu đồng nếu số lao động vi phạm từ 1 - 10 người
 • Xử phạt hành chính 45 - 60 triệu đồng nếu số lao động vi phạm từ 11 - 20 người
 • Xử phạt hành chính 60 - 75 triệu đồng nếu số lao động vi phạm từ 21 người trở lên.

Trên đây là quy định về điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, Quý khách hàng cần tư vấn làm giấy phép lao động liên hệ Luật Trí Nam theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo:

+ Thủ tục làm giấy phép lao động

+ Dịch vụ làm giấy phép lao động

+ Trường hợp miễn giấy phép lao động