Cách mô tả nhãn hiệu chính xác

Mô tả nhãn hiệu đăng ký cần thực hiện đúng chuẩn mực và yêu cầu về nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

“Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.”

Thông thường bố cục của đoạn mô tả được chia làm 03 phần

 • Màu sắc của nhãn hiệu

Nhãn hiệu có thể được thể hiện dưới dạng một màu sắc hoặc là sự kết hợp của nhiều màu sắc. Trường hợp nhãn hiệu có màu sắc khác, ngoài màu trắng, đen. Tất cả các mẫu nhãn hiệu phải được in màu; In với kích thước trùng nhau và trùng với mẫu nhãn hiệu dán trên Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

Lưu ý khi viết mô tả về màu sắc: Nên in màu mẫu nhãn hiệu ra trước khi tiến hành việc mô tả và liệt kê màu sắc bởi đôi khi màu sắc nhãn hiệu sẽ có sự khác biệt giữa xem trên máy tính với xem mẫu nhãn hiệu khi in trên giấy.

 • Các dấu hiệu tạo nên phần hình

Dấu hiệu tạo nên hình ảnh được mô tả đúng theo trực quan nhìn nhận, không cần suy diễn hay giải đáp ý nghĩa kết hợp hình ảnh tạo nên.

 • Các dấu hiệu tạo nên phần chữ

Nhãn hiệu có thể được tạo thành bởi chữ cái, từ ngữ bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Nếu đó là yếu tố muốn đăng ký thì bạn cần mô tả đầy đủ.

Độ dài phần mô tả trên tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Như quan sát bạn có thể thấy nội dung mô tả về các dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu trên mẫu 04-NH khá ngắn. Nên việc mô tả đúng và đủ là điều không đơn giản với những nhãn hiệu có nhiều dấu hiệu, nhiều hình ảnh hoặc nhiều chữ.

Tác dụng của việc mô tả nhãn hiệu đăng ký chính xác

Xuất phát từ định nghĩa về nhãn hiệu trong Luật Sở hữu trí tuệ, chính bởi vì nhãn hiệu là yếu tố được dùng để phân biệt giữa các hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các tổ chức, cá nhân. Nên việc mô tả nhãn hiệu càng cần phải rõ ràng và phải được thể hiện một cách chính thức thông qua Tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Việc mô tả nhãn hiệu là cần thiêt, bởi những lý do sau:

 • Thứ nhất, việc mô tả nhãn hiệu chính là công cụ để chủ đơn đăng ký nhãn hiệu thể hiện ý chí của mình đối với nhãn hiệu. Bao gồm việc chỉ ra các yếu tố tạo thành nhãn hiệu như: Màu sắc; nội dung; ý nghĩa tổng thể… Nói cách khác, mô tả nhãn hiệu là một hình thức thể hiện nhận định của chủ đơn đăng ký nhãn hiệu với nhãn hiệu mà mình nộp đơn đăng ký một cách chính thức với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thứ hai, nội dung mô tả nhãn hiệu là một phần căn cứ quan trọng để Cơ quan có thẩm quyền- Cục Sở hữu trí tuệ xem xét nội dung trong suốt quá trình thẩm định nhãn hiệu. Thẩm định nhãn hiệu ở đây bao gồm: Thẩm định hình thức và thẩm định nội dung.
 • Thứ ba, Mô tả nhãn hiệu đúng với mẫu nhãn hiệu đăng ký là một trong số yếu tố để đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận hợp lệ. Trường hợp nội dung mô tả nhãn hiệu của chủ đơn không phù hợp hoặc không khớp với nội dung thể hiện trên mẫu nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ có thể từ chối chấp nhận đơn hợp lệ với nhãn hiệu đó do đơn không hợp lệ về mặt hình thức.
 • Thứ tư, Việc mô tả nhãn hiệu chuẩn chỉ còn giúp cho chủ đơn thể hiện rõ ý chí và mong muốn bảo hộ nhãn hiệu với cơ quan nhà nước. Cụ thể về phần chữ, phần hình, màu sắc, ý nghĩa. Mỗi yếu tố này, đều có thể ảnh hướng tới khâu thẩm định nội dung của nhãn hiệu và phạm vi quyền của chủ đơn với nhãn hiệu đó.

 

Kinh nghiệm làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Từ kinh nghiệm nhiều năm thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu, Luật Trí Nam thấy rằng mô tả nhãn hiệu đăng ký cần thể hiện được các nội dung sau:

 1. Nêu rõ được yếu tố cấu thành và ý nghĩa tổng thể
 2. Yếu tố cấu thành trong nhãn hiệu ở đây có thể gồm: Phần hình, phần chữ, hoặc sự kết hợp giữa phần hình và phần chữ; Tất cả các màu sắc được thể hiện trong nhãn hiệu; Đầy đủ các ký tự, chữ cái, ký hiệu xuất hiện trong mẫu nhãn hiệu.
 3. Việc mô tả phải đi vào từng chi tiết cấu tạo nên hình vẽ, cách mô tả tuân thủ một trong các nguyên tắc- Nhìn mẫu nhãn hiệu từ phía trên xuống phía dưới; Từ bên trái qua bên phải; Từ phía ngoài vào bên trong.
 4. Sử dụng từ ngữ tiếng Việt để mô tả
 5. Một nội dung hay sai sót trong đơn đăng ký nhãn hiệu, đó là dịch và phiên âm đối với nhãn hiệu có chứa ngôn ngữ nước ngoài. Lưu ý rằng, các từ ngữ nếu không là tiếng Việt cần phải được dịch nghĩa tiếng Việt (nếu có nghĩa) và kèm theo phiên âm tương ứng.
 6. Mô tả dạng hình học của các chữ, từ ngữ nếu đó là yếu tố cần phân biệt bảo hộ

Như vậy, mặc dù Luật Sở hữu trí tuệ không quy định cụ thể về nội dung xây dựng mô tả mẫu nhãn hiệu. Xong mô tả nhãn hiệu là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc đơn đăng ký có được chấp nhận hợp lệ hay không. Nên ngay hôm nay Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn đăng ký nhãn hiệu hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Tham khảo:

+ Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

+ Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

+ Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu