Đặc điểm nổi bật của hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại được ký kết giữa các bên là những thương nhân, hoặc có một bên là thương  nhân. Do đó hợp đồng thương mại sẽ có những đặc điểm sau:

 • Quy định điều chỉnh hợp đồng thương mại là luật thương mại 2005 nên có sự khác biệt về: Đại diện theo ủy quyền, Quy định về các chế tài đối với hành vi vi phạm hợp đồng, Quy định về chấm dứt hợp đồng, Quy định về lãi suất chậm trả,...
 • Thời gian khởi kiện đối với các tranh chấp về hợp đồng thương mại là 02 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp của một bên tại hợp đồng thương mại bị xâm phạm.

Kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng thương mại

 • Cần quy định chi tiết và rõ ràng đối tượng của hợp đồng thương mại
 1. Đối tượng của hợp đồng thương mại chính là hàng hóa mà các bên sẽ mua bán với nhau hoặc công việc, dịch vụ mà một bên sẽ thực hiện, cung cấp cho bên còn lại.Các bên sẽ nêu cụ thể thông tin có liên quan của hàng hóa gồm chủng loại hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, số lượng, khối lượng, chất lượng, đặc điểm kỹ thuật, tình trạng hàng hóa (mới hay đã qua sử dụng), v.v.
 2. Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng thương mại là việc thực hiện công việc hay cung ứng dịch vụ, các bên cần quy định rõ công việc/dịch vụ này là gì, những công việc/dịch vụ nào được xem là ngoài phạm vi và sẽ tính thêm phí, cách thức cung cấp ra sao, do ai thực hiện, thực hiện vào thời điểm nào, tại địa điểm nào, cách thức xác định mức độ hoàn thành công việc/dịch vụ, v.v.

Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng thương mại là hàng hóa, tùy thuộc hàng hóa mà các bên mua bán là hàng hóa đặc định (ví dụ như 01 tài sản cụ thể nào đó) hoặc cùng loại (chẳng hạn như hàng hóa sản xuất hàng loạt).

 • Cần quy định rõ số tiền phải thanh toán, thời hạn thanh toán, cách thức thanh toán và điều khoản thay đổi phương thức thanh toán
 1. Thông thường đây là điều khoản mà các bên sẽ quy định tương đối rõ ràng và đầy đủ trong hợp đồng thương mại.Nhưng không nêu rõ đã bao gồm thuế, phí, chi phí phát sinh có liên quan hay chưa (như chi phí đi lại), quy định thanh toán chuyển khoản ngân hàng nhưng không nêu thông tin tài khoản, không quy định bên nào sẽ chịu phí ngân hàng, v.v.
 2. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có nhiều hợp đồng thương mại chỉ quy định số tiền phải thanh toán mà không đề cập đến thời hạn thanh toán, cách thức thanh toán cũng như điều khoản thay đổi phương thức thanh toán (nếu có), hoặc có quy định trong hợp đồng thương mại nhưng lại mơ hồ, không rõ ràng.
 3. Một số lỗi thường gặp có thể kể đến như: các bên quy định thanh toán trong vòng ‘x’ ngày nhưng không nêu rõ thời hạn này tính từ ngày nào (ví dụ từ ngày giao hàng hay từ ngày xuất hóa đơn), quy định giá bán/phí dịch vụ.
 • Cần đàm phán và thỏa thuận điều khoản giải quyết tranh chấp thích hợp
 1. Một số lỗi thường gặp có thể kể đến như: các bên thỏa thuận thẩm quyền tài phán ở nước ngoài, không thuận tiện cho bên Việt Nam khởi kiện, các bên thỏa thuận lựa chọn trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp nhưng không nêu tên Trung tâm trọng tài hoặc nêu sai tên Trung tâm trọng tài, v.v.
 2. Đây là điều khoản mà hầu hết các bên khi ký kết hợp đồng thương mại đều rất ngại bàn đến và thường không dành nhiều thời gian để soạn thảo cho mình điều khoản thích hợp. Do đó, các bên thường né tránh bàn về cách thức giải quyết tranh chấp vào thời điểm đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại.
 3. Điều khoản giải quyết tranh chấp vì vậy mà thường chỉ được các bên quy định trong hợp đồng thương mại một cách chung chung, hoặc sử dụng lại các điều khoản mẫu từ những hợp đồng thương mại thay vì điều chỉnh lại để phù hợp với trường hợp cụ thể của mình. Thực tế này xuất phát từ những việc vào thời điểm ký kết, đàm phán hợp đồng thương mại, các bên đều đang có quan hệ hữu hảo với nhau, tin tưởng nhau và không bên nào dự liệu hoặc mong muốn rằng sẽ có tranh chấp xảy ra.

Nội dung quan trọng cần có trong hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại có nhiều loại, với mỗi hoạt động thương mại sẽ có những thỏa thuận và lưu ý riêng. Người soạn thảo hợp đồng cần hiểu bản chất của hợp đồng để từ đó xây dựng các điều khoản cần có trong hợp đồng Ví dụ: Hợp đồng mua bán hàng hóa thay đổi chủ sở hữu của hàng hóa còn hợp đồng đại lý không làm thay đổi chủ sở hữu của hàng hóa thỏa thuận.

Luật sư Trí Nam nhận tư vấn soạn thảo hợp đồng thương mại uy tín, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp Quý vị khi cần tư vấn xây dựng nội dung cần có trong hợp đồng. Quý khách hàng liên hệ luật sư hãy gọi ngay tới số 0904.588.557 để được trợ giúp.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.