Trường hợp bị truất quyền thừa kế di sản gồm:

“Người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế” – Điều 626 Bộ luật dân sự 2015. Như vậy, chỉ có một trường hợp duy nhất bị truất quyền thừa kế là do ý chí của người để lại di chúc. Đây là một trong những quyền của người để lại di sản thừa kế.

Trường hợp không được hưởng di sản thừa kế bao gồm:

  • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe; ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản; xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
  • Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
  • Bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó được hưởng;
  • Lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc, giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

(Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015)

Người không được hưởng di sản thừa kế hay người bị tước quyền thừa kế, mất quyền thừa kế phải được xác định thông qua quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền. Do vậy, tranh chấp quyền hưởng di sản thừa kế thường sẽ không thể giải quyết nếu chỉ thông qua phương thức thương lượng, đôi khi khởi kiện phân chia di sản thừa kế lại là hướng giải quyết tốt nhất.

Người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Nhằm bảo vệ quyền lợi cũng như bảo đảm cuộc sống của một số người trong một số trường hợp, Điều 664 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản, đó là:

  • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  • Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Những người này vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất.

Trên đây là các chia sẻ của Luật Trí Nam về các trường hợp bị truất quyền thừa kế, mất quyền thừa kế hiện nay. Hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho Quý vị.

Tham khảo:

+ Khởi kiện tranh chấp thừa kế

+ Thủ tục phân chia di sản thừa kế

+ Đăng ký thương hiệu độc quyền