Mẫu đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

  1. Trường hợp hai bên đồng thuận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sử dụng mẫu đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để thực hiện thủ tục.
  2. Trường hợp một bên đơn phương xin giành quyền nuôi con sử dụng mẫu đơn khởi kiện để gửi yêu cầu khởi kiện tới Tòa án.

Quý vị xem và tài đơn cần dùng tại đây

Đơn khởi kiện tranh chấp dân sự

Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Thay đổi người nuôi còn để làm gì?

  1. Khi ly hôn, con chưa thành niên được giao cho một trong hai bên vợ chồng nuôi. Vì vậy người không nuôi con có quyền  đơn gửi tới Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con (hay còn gọi là thay đổi quyền nuôi con). Đây là thủ tục được Tòa án thụ lý theo giải quyết yêu cầu dân sự nên thông thường thời gian giải quyết chỉ 15 - 30 ngày.
  2. Tường hợp các bên không hòa giải, không đồng thuận được việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, thì Tòa án thụ lý giải quyết theo thủ tục khởi kiện nên thường thời gian giải quyết không quá 06 tháng.

Điều kiện được đề nghị Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con

Theo Điều 84 Luật hôn nhân Gia đình 2014, trên cơ sở lợi ích của trẻ, khi có đơn yêu cầu và xét thấy có một trong các căn cứ dưới đây thì Tòa án sẽ xem xét, quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con:

✔  Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

Trường hợp này Tòa án giải quyết theo yêu cầu dân sự nên không phải tổ chức phiên Tòa xét xử vụ án. Vì thế thời gian sẽ nhanh và đơn giản hơn. Thỏa thuận của vợ chồng được thể hiện bằng văn bản ký kết hoặc thể hiện ngay tại bản tự khai của các bên tại Tòa án khi được triệu tập về việc giải quyết yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con.

✔  Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Trong đó nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên, Tòa án phải xem xét nguyện vọng của con khi thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Trường hợp này Tòa án sẽ giải quyết theo quy trình xét xử vụ án dân sự nên sẽ tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Hướng dẫn thủ tục đồng thuận xin Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi

Mẫu đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊN CẦU TÒA ÁN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

V/v: Thay đổi người trực tiếp nuôi con

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy

NGƯỜI YÊU CẦU

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN VĂN A       Sinh năm: 1985

CMTND số:

Địa chỉ

Hộ khẩu thường trú:

Điện thoại liên hệ:

và 

HỌ VÀ TÊN: TRẦN THỊ B       Sinh năm: 1987

CMTND số:

Địa chỉ

Hộ khẩu thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn số .... ngày... tháng... năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy trong đó ghi nhận người trực tiếp nuôi con chung như sau:

1. Về phần con chung: Cháu NGUYỄN VĂN C                      Sinh năm 2011

2. Hiện con chung đang ở với bà TRẦN THỊ B là trực tiếp nuôi dưỡng.

3. Địa chỉ

Điện thoại liên hệ:

Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là cháu NGUYỄN VĂN C

Lý do xin thay đổi người trực tiếp nuôi con:

Kính đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của tôi. Xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày       tháng        năm 20...

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Hồ sơ xin thay đổi người trực tiếp nuôi con cần chuẩn bị

  1. Đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
  2. Quyết định/ Bản án giải quyết ly hôn của Tòa án;
  3. Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực);
  4. Giấy khai sinh của con (bản sao có chứng thực);
  5. Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Người muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn phải gửi hồ sơ tới Tòa án nhân dân quận/ huyện nơi bị đơn cư trú, làm việc để được giải quyết.

Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con

Theo Luật Trí Nam, khi một bên đơn phương muốn giành lại quyền nuôi con thì cần có những lưu ý sau:

✔  Để được giành quyền nuôi con sau khi ly hôn, cha mẹ phải chứng minh mình có đủ các điều kiện kinh tế và tinh thần để tạo cho con môi trường phát triển tốt nhất về mọi mặt: trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục …

✔  Theo đó, người muốn giành quyền nuôi con phải chứng minh mình có đủ điều kiện vật chất về thu nhập, tài sản, nơi ở ổn định..., chứng minh mình có đủ thời gian để ở bên con, chăm sóc, nuôi dưỡng con, luôn phải đặt con lên hàng đầu…

✔  Ngoài việc chứng minh điều kiện nuôi con của mình, bên có nhu cầu giành quyền nuôi con có thể cung cấp thêm các chứng cứ chứng minh người còn lại không đủ điều kiện về vật chất và tinh thần để nuôi dạy con cái, thường xuyên có hành vi bạo lực, thu nhập không ổn định ….

Công ty Luật Trí Nam nhận dịch vụ trọn gói trong việc yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con cho khách hàng tại Hà Nội. Quý vị cần liên hệ dịch vụ hãy gọi ngay tới số 0904.588.557 để được tư vấn.

Tham khảo: Dịch vụ luật sư uy tín