Trường hợp được đổi thẻ căn cước công dân gồm:

 • Có thay đổi các thông tin trên thẻ căn cước công dân cũ ví dụ: Thay đổi địa chỉ trường trú,…
 • Thẻ căn cước công dân bị hỏng.

Với lệ phí đổi căn cước công dân 50.000đ/ 01 lần thực hiện thủ tục, công dân có hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp CCCD mới trong vòng 07 ngày làm việc.

Quy trình đổi thẻ căn cước công dân

 • Bước 1: Công dân đăng nhập cổng dịch vụ công Bộ công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị đổi thẻ Căn cước công dân.
 • Bước 2: Liên hệ công an huyện nơi cư trú để thực hiện thủ tục.
 • Bước 3: Cán bộ thu nhận thông tin công dân tìm kiếm thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ đổi thẻ Căn cước công dân.
 1. Trường hợp thông tin công dân không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ đổi thẻ Căn cước công dân.
 2. Trường hợp thông tin công dân có sự thay đổi, điều chỉnh thì đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đổi thẻ Căn cước công dân.
 • Bước 4: Tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân.
 • Bước 5: In Phiếu thu nhận thông tin -> Yêu cầu người nộp hồ sơ ký xác nhận -> In Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký xác nhận.
 • Bước 6: Thu Căn cước công dân cũ, thu lệ phí (nếu có) và cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho công dân.
 • Bước 7: Nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu.

Người xin đổi thẻ căn cước công dân cần có giấy tờ sau:

 • Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư Mẫu DC02.
 • Giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi thông tin công dân.
 • Thẻ căn cước công dân cũ.

Thông thường mẫu DC02 được khai trực tuyến trên cổng thông tin dịch vụ công của Bộ công an. Sau đó người khai in ra để ký và nộp tại công an huyện khi đến hẹn nộp hồ sơ.

Trên đây là hướng dẫn thủ tục đổi thẻ căn cước công dân, chúng tôi hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho mọi người trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật.

Tham khảo:

+ Cập nhật căn cước công dân của giám đốc

+ Quy trình thay đổi thông tin đăng ký thuế