Giám đốc thay đổi căn cước công dân có phải thông báo?

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp luôn thể hiện thông tin của người đại diện theo pháp luật trong đó có thông tin số chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu sử dụng khi đăng ký doanh nghiệp. Do doanh nghiệp được đăng ký nhiều người đại diện theo pháp luật nên, thông tin cá nhân của giám đốc được hiển thị như sau:

  • Đối với công ty mà người đại diện theo pháp luật đăng ký đồng thời là Giám đốc/ Tổng Giám đốc thì đương nhiên thông tin của Giám đốc sẽ xuất hiện đầy đủ trong phần thông tin người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Đối với công ty mà người đại diện theo pháp luật đăng ký không đồng thời là Giám đốc/ Tổng Giám đốc thì trong giấy xác nhận thông tin đăng ký doanh nghiệp và thông tin thuế sẽ hiển thị tên và số CMTND/ CCCD của Giám đốc/ Tổng giám đốc.

Như vậy thông tin số CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu (Một trong ba loại) của Giám đốc/ Tổng giám đốc rất quan trọng bởi nó hiển thị trong thông tin quản lý doanh nghiệp của cơ quan nhà nước. Đây chính là lý do để giao dịch kinh doanh không bị ảnh hưởng thì khi Giám đốc đổi thông tin CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu, doanh nghiệp phải cập nhật ngay thông tin này tới Phòng đăng ký kinh doanh.

Mẫu thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi thông tin CCCD giám đốc, người đại diện pháp luật sử dụng mẫu thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mẫu II-5. Quý vị tham khảo mẫu dưới đây

TÊN DOANH NGHIỆP      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ...                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm …

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):        

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:        

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):         

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

..............

..............

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Tải: Mẫu thông báo cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý đây là biểu mẫu thay đổi thông tin, không thay đổi người làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật công ty. Trường hợp quý vị đang cần thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi giám đốc công ty thì tham khảo thủ tục tại đây:

Tham khảo: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Cập nhật thông tin CCCD mới của giám đốc cần cung cấp giấy tờ gì?

Doanh nghiệp ngoài thông báo cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp cần chuẩn bị: (i) Bảo sao công chứng CCCD mới đăng ký cập nhật; (ii) Thực hiện bổ sung thêm các thông tin còn thiếu khác mà Luật doanh nghiệp quy định phải có (Ví dụ: Theo quy định doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại, tên kế toán, số tài khoản nên nếu doanh nghiệp chưa thực hiện thì phải thực hiện đồng thời với việc cập nhật thông tin).

Thông báo thay đổi thông tin giám đốc, người đại diện pháp luật gửi cơ quan thuế

Nghĩa vụ thông báo thay đổi thông tin giám đốc, người đại diện pháp luật chỉ phải gửi cơ quan thuế khi doanh nghiệp không triển khai thủ tục cập nhật thông tin tại Phòng đăng ký kinh doanh (Ví dụ: Công ty Luật không thay đổi giấy phép tại phòng đăng ký kinh doanh). Đối với các doanh nghiệp còn lại thì không phải thực hiện thủ tục này bởi Phòng đăng ký kinh doanh khi chấp thuận thông tin cập nhật mới đã đẩy thông tin thay đổi cho cơ quan thuế theo cơ chế liên thông.

Thời gian cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật hết bao lâu?

Nhiều doanh nghiệp khi đang thực hiện giao dịch mới phát sinh nghĩa vụ phải cập nhật lại thông tin giám đốc theo CCCD mới. Đây chính là lý do doanh nghiệp sẽ quan tâm tới thời gian thay đổi giấy phép kinh doanh được giải quyết trong bao lâu. Theo luật định thì thời gian giải quyết thường chỉ 3 – 5 ngày (Thực tế là 5-7 ngày) cộng thêm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ do: Người khai hồ sơ khai nhầm thông tin; Người nộp hồ sơ khai sai thông tin; Hoặc hồ sơ chưa đủ theo quy định,...

Công ty Luật Trí Nam nhận dịch vụ cập nhật thông tin giám đốc, thông tin người đại diện theo pháp luật nhanh và chính xác cho khách hàng. Thời gian tiến hành chỉ 1 ngày với gói siêu tốc và 5 – 7 ngày theo gói thông thường. Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của chúng tôi cam kết giá rẻ, uy tín nên Quý vị có nhu cầu ngay hôm nay hãy liên hệ

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Quy trình thay đổi thông tin người đại diện pháp luật

Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong đó:

  • Hình thức khai nộp: Nộp hồ sơ thay đổi online tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn
  • Lệ phí nhà nước: Hoạt động bổ sung, cập nhật thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là hoạt động không mất phí.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh