Quy định về thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế mới nhất

✔ Khi nào phải thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

Cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký thuế sẽ được cấp mã số thuế cá nhân cho mình. Mỗi cá nhân chỉ có 1 mã số thuế duy nhất. Khi thực hiện đăng ký thuế, cá nhân cần kê khai các thông tin cơ bản sau: Họ và tên; Quốc tịch; Thông tin giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ cá nhân khác); Địa chỉ hộ khẩu thường trú; Địa chỉ cư trú (Chỗ ở hiện tại); Thông tin liên hệ (Điện thoại/Email); Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế.

Khi có sự thay đổi thông tin cá nhân đã đăng ký trước đó với cơ quan thuế, cá nhân cần thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý bằng mẫu 08-MST.

✔ Thay đổi thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp như thế nào?

Khi có sự thay đổi về thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.  Việc đăng ký thay đổi thông tin thuế của doanh nghiệp được thực hiện tại Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Khi thay đổi các nội dung sau đây, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại Phòng ĐKKD:

  • Thay đổi một trong các thông tin ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
  • Thông tin về ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, Năm tài chính, Hình thức hạch toán, Phương pháp tính thuế;
  • Thông tin tài khoản ngân hàng

Đối với các thông tin đăng ký thuế khác, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình.

Lưu ý: Trong trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế (Đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận/tỉnh/thành phố khác), doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chốt thuế đổi địa chỉ tại cơ quan thuế nơi chuyển đi trước khi thực hiện thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Phòng ĐKKD.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc khi phát sinh thay đổi, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo về sự thay đổi này để tránh trường hợp bị xử lý vi phạm vì chậm thông báo.

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế mới nhất

Tải:

>> Mẫu II-1 thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp

>> Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân

Hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế qua mạng

✔ Hướng dẫn cập nhật số CCCD của cá nhân

Hiện đang có một vấn đề đang rất được xã hội quan tâm, đó là chuyển Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân thường sang Căn cước công dân gắn chíp.

Việc thay đổi này, dẫn đến cá nhân có trách nhiệm điều chỉnh thông tin đăng ký thuế.  Không có quy định xử lý vi phạm về việc cá nhân không thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với trường hợp cấp đổi Căn cước công dân. Tuy nhiên, cá nhân nên chủ động thực hiện sớm thủ tục điều chỉnh này để đảm bảo thông tin được quản lý chính xác, thuận lợi cho các thủ tục kê khai, quyết toán phát sinh sau này.

Cá nhân có thể tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trường hợp cá nhân tự thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý

- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

- Bản sao Thẻ căn cước công dân

Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập:

- Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó)

- Bản sao Thẻ căn cước công dân

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH- TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập. Hồ sơ có thể nộp qua mạng thông qua HTKK

✔ Hướng dẫn cập nhật thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp

Đối với trường hợp thực hiện thay đổi tại Phòng ĐKKD như đã nên trên, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

- Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với nội dung đăng ký thay đổi phù hợp theo quy định.

- Nộp hồ sơ qua mạng thông qua hệ thống Cổng thông tin đăng ký quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

- Sau khi hồ sơ qua mạng được chấp thuận, doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận trả kết quả của Phòng ĐKKD hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện.

Thời hạn phải cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế mới

- Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi, cá nhân/tổ chức phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Quá thời hạn quy định nêu trên, cá nhân/tổ chức không thực hiện thông báo thay đổi sẽ bị áp dụng xử lý vi phạm hành chính theo Điều 11 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

- Riêng đối với trường hợp thay đổi thông tin thuế do thay đổi Căn cước công dân, thay đổi địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính không thuộc trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính do chậm thông báo thay đổi thông tin do đăng ký thuế.

Tư vấn thay đổi thông tin đăng ký thuế chính xác

Do cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cơ quan thuế và người nộp thuế, hiện nay đa số các thủ tục đăng ký thuế đã được thực hiện qua hệ thống kê khai qua mạng. Sự  liên thông thủ tục giữa các cơ quan liên quan, đặc biệt giữa cơ quan quản lý thuế và Cơ quan đăng ký kinh doanh là bước tiến lớn trong giảm tải thủ tục hành chính. Tuy nhiên, sự phối kết hợp này, lại dẫn dến khó khăn cho doanh nghiệp, về: Khó kịp thời cập nhật thông tin mới (biểu mẫu, quy trình thực hiện thủ tục); khó khăn trong thao tác xử lý hồ sơ qua mạng…. dẫn đến tốn kém thời gian hoàn thiện thủ tục. Để đảm bảo thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế được nhanh gọn và chính xác, doanh nghiệp nên lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý uy tín để đại diện cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục này.

Tham khảo: Thay đổi đăng ký kinh doanh giá 700K tại Hà Nội