Làm tăng ca là gì? Ý nghĩa của quy định về tăng ca ngoài giờ làm việc?

Tăng ca chính là làm thêm giờ ngoài khoảng thời gian làm việc cố định trong ngày. Pháp luật quy định về thời gian tăng ca để giúp đảm bảo:

 1. Tài tạo sức khỏe sản xuất của người lao động.
 2. Đảm bảo hiệu quả sản xuất lâu dài của người sử dụng lao động
 3. Đảm bảo sự công bằng, an toàn trong quan hệ lao động.

Thỏa thuận làm thêm giờ trong hợp đồng lao động?

Thông thường hợp đồng lao động được ký khi bắt đầu nhận người lao động vào làm việc, còn nhu cầu thỏa thuận tăng ca lại thường phát sinh theo tình hình sản xuất, kinh doanh từng thời kỳ của công ty, tổ chức sử dụng lao động. Đây chính là lý do thỏa thuận nội dung hợp đồng lao động thường chỉ xác lập về mặt nguyên tắc và quy định chung về làm thêm giờ. Nội dung thường được các công ty, tổ chức ghi nhận trong hợp đồng lao động như sau:

“Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc bình thường: ...

Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận, Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt. Những người được áp dụng thời gian làm việc linh hoạt có thể không tuân thủ lịch làm việc cố định bình thường mà làm theo ca, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số giờ làm việc theo quy định.

2. Thời giờ làm thêm:

Theo nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất, kinh doanh từng thời kỳ, Công ty có thể áp dụng thời giam làm thêm trong đó:  

 • Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm thêm bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày
 • Không quá 40 giờ trong 01 tháng
 • Không trái với các quy định pháp luật hiện hành, quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động (nếu có) đã được công ty ban hành hợp pháp.”

Nguyên tắc thỏa thuận làm tăng ca đúng pháp luật

 1. Việc làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tổ chức, công ty sử dụng lao động.
 2. Số giờ làm thêm thỏa thuận phải bảo giới hạn số giờ làm thêm tối đa.
 3. Ưu tiên bảo vệ sức khỏe của người lao động đặc biệt là người lao động đang mang thai.

Quy định về thời gian tăng ca tối đa

Tổ chức, công ty sử dụng lao động được cho người lao động tăng ca làm thêm nhưng phải đảm bảo giới hạn số giờ làm tăng ca tối đa:

 1. Trong ngày: Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm thêm bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày.
 2. Trong tháng: Không quá 40 giờ trong 01 tháng;
 3. Trong năm: Không quá 200 giờ trong 01 năm. Trong một số ngành, nghề, công việc hoặc một số trường hợp, NSDLĐ được sử dụng người lao động tham thêm không quá 300 giờ trong 01 năm.

Các trường hợp tăng ca trong thực tế

Trong sản xuất công ty, tổ chức sử dụng lao động thường tổ chức làm tăng ca khi:

 1. Có đơn hàng nhiều vào các dịp lễ Tết, mùa cao điểm
 2. Có đơn hàng cận ngày giao nhưng vẫn chưa hoàn tất, hoặc yêu cầu giao gấp trong khi thời gian nhận ngắn
 3. Có việc phát sinh cần thực hiện ngoài giờ, như kiểm kho, kiểm kê vật tư, cơ sở vật chất định kỳ…
 4. Có việc nhiều trong khi nhân công ít, doanh nghiệp lại không có chính sách tuyển thêm người hoặc có nhưng chưa tuyển được, tuyển chưa đủ

Còn đối với người lao động thì đề xuất được làm thêm, làm tăng ca được người lao động đưa ra để có thêm thu nhập. Bởi mức lương làm thêm ít nhất là bằng 150% nếu làm thêm vào ngày làm việc bình thường.

Trên đây là chia sẻ quy định về thời gian tăng ca hiện hành của Luật Trí Nam để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong thực tiễn.

Tham khảo:

+ Giấy phép lao động cho người nước ngoài

+ Đăng ký nhãn hiệu độc quyền