Điều kiện đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Người lao động có hợp đồng lao động trên 3 tháng đã có mã số thuế cá nhân được đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh. Điều kiện người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh bao gồm:

✔  Đăng ký người phụ thuộc là con của người lao động:

Không yêu cầu, trừ trường hợp con trên 18 tuổi chỉ được tính là người phụ thuộc nếu: (i) Một là, bị khuyết tật, không có khả năng lao động; (ii) Hai là, con không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

✔  Đăng ký người phụ thuộc là vợ chồng, cha mẹ

Phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Nếu trong độ tuổi lao động:

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

- Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

✔  Đăng ký người phụ thuộc với người thân khác như Ông Bà

Đăng ký người phụ thuộc là: Anh ruột, chị ruột, em ruột; Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột; Con của anh ruột, chị ruột, em ruột; Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. Phải đám ứng các điều kiện sau

- Nếu trong độ tuổi lao động:

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

- Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Tư vấn thuế TNCN qua điện thoại 19006196

Nguyên tắc đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

✔  Một người lao động (người nộp thuế) có thể đăng ký nhiều người phụ thuộc.

✔  Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế (Trong 1 năm 1 người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ cho 1 người lao động).

✔  Người phụ thuộc phải được đăng ký giảm trừ với cơ quan thuế và được cấp mã số thuế.

Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh cho bản thân

✔  Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

✔  Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế.

Mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân

Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 thì: Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

✔  Mức giàm trừ cho bản thân:

+ Trước ngày 1/7/2020: được giảm 9.000.000/ tháng

+ Từ ngày 1/7/2020: được giảm 11.000.000/ tháng 

✔  Mức giảm trừ cho người phụ thuộc:

+ Trước ngày 1/7/2020: được giảm 3.600.000/ tháng

+ Từ ngày 1/7/2020: được giảm 4.400.000/ tháng

Hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

✔  Trường hợp người lao động ủy quyền cho công ty đăng ký người phụ thuộc

+ Bước 1. Người lao động làm:

- Lập giấy ủy quyền cho công ty thực hiện thủ tục đăng ký người phụ thuộc

- Cung cấp giấy tờ của người phụ thuộc:

(i) Đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên: Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân. (bản sao không yêu cầu chứng thực)

(ii) Đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi: Giấy khai sinh.

(iii) Đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài: Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh (bản sao không yêu cầu chứng thực)

+ Bước 2. Doanh nghiệp làm:

Sau khi nhận được: Giấy ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc doanh nghiệp tiến hành làm bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thực hiện điền thông tin người phụ thuộc trên phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế, rồi kết xuất XML để gửi qua mạng.

✔  Trường hợp người lao động trực tiếp đăng ký người phụ thuộc tại cơ quan quan thuế

+ Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc gồm

- Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin).

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

+ Nơi nộp hồ sơ đăng ký thuế tại các địa Điểm tương ứng với từng trường hợp sau:

- Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài (trường hợp cá nhân không làm việc tại Việt Nam).

- Tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

- Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế tại Chi cục Thuế nơi đặt trụ sở chính.

- Các cá nhân khác có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước thực hiện đăng ký thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (chuyển nhượng bất động sản, cấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tàu, thuyền...).

+ Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Dịch vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân trọn gói

Công ty Luật Trí Nam chuyên tư vấn thuế TNCN, thực hiện các thủ tục kê khai người phụ thuộc, kê khai quyết toán thuế TNCN và giải quyết vướng mắc về thuế cho cá nhân, tổ chức tại Hà Nội. Dịch vụ tư vấn thuế triển khai trọn gói tính phí theo vụ việc hoặc theo tháng, tiện lợi cho khách hàng dễ dàng đưa ra yêu cầu phù hợp. Quý khách hàng cần báo giá vui lòng gọi 0934.345.745 để được hỗ trợ tốt nhất.

Tham khảo:

>> Công ty dịch vụ tư vấn thuế uy tín

>> Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Hà Nội